Skip to Content

Rīgas Tālmācības vidusskola

Pirmā tālmācības vidusskola Latvijā gatavojas akreditācijai!
 

Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstam, sākot ar 2009./2010. mācību gadu Latvijā pirmo reizi tika uzsākta vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena apguve neklātienes formas paveidā - tālmācībā, kas ir neklātienes izglītības paveids.
 

Šobrīd skola ir aizvadījusi sešu mēnešu spraiga darba, pilnveidojot savu mācību atbalsta sistēmu, lai jau pēc nedēļas savu sagatavotību demonstrētu skolas akreditācijas komisijai.
 

Rīgas Tālmācības vidusskolas  tālmācības forma paver iespēju iegūt vidējo izglītību arī tālākos Latvijas novados un pat ārzemēs dzīvojošajiem un strādājošajiem tautiešiem. Ārzemēs dzīvojošie tautieši obligātās ieskaites kārto neklātienē – ar interneta starpniecību, izmantojot izglītības iestādes mācību vidi „RTV e- klasi”. Pirms tam noskatoties klātienes grupu konsultācijas visos mācību priekšmetos, kuras ir ierakstītas video, tās var noskatīties www.talmacibasvsk.lv, izmantojot katram izglītojamajam piešķirto pieejas lietotājvārdu un paroli, ielogojoties mācību vidē „RTV – klase”. Par individuālo neklātienes konsultāciju norises laiku izglītojamais var vienoties ar izglītības iestādi, ievērojot izglītības iestādes piedāvāto grafiku (semestrī).
 

Rīgas Tālmācības vidusskolas direktore Ilze Kalniņa ar gandarījumu atzīst, ka audzēkņi atzinīgi novērtē tālmācības priekšrocības. Ir nokomplektētas sešas mācību klases, kurās mācības uzsāka gan audzēkņi no Latvijas, gan tautieši, kuri patlaban dzīvo un strādā Lielbritānijā, Īrijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Somijā, Vācijā, Šveicē, Grieķijā, Skotijā, Spānija, Portugālē, Čehijā, Francijā, Itālijā, Krievijā, Japānā, Brazīlijā un ASV.
 

Rīgas Tālmācības vidusskola ir privāta izglītības iestāde, kuras mērķauditorija ir jebkurš cilvēks, kurš vēl nav uzsācis vai ir pārtraucis mācības vidusskolā. Vidusskola piedāvā jebkuram interesentam uzsākt mācības 10., 11. vai 12.klasē. No nākamā mācību gada skola piedāvās apgūt tālmācībā arī otrā posma pamatizglītības programmu, kura šobrīd ir iesniegta licencēšanai.
 

Lielais audzēkņu skaits ir pierādījis, ka tālmācības izglītības forma ir mūsdienīga, ērta un viegli apvienojama ar darbu un privāto dzīvi, jo paredz klātienes konsultāciju apmeklēšanu tikai vienu reizi mēnesī.
Audzēknis mācās patstāvīgi, izmantojot mācību līdzekļus un Rīgas Tālmācības vidusskolas izstrādātos un elektroniski pieejamos tālmācības papildmateriālus „ RTV e- klase”. Kā jebkurā citā vidusskolā, arī Rīgas Tālmācības vidusskolā ir jākārto ieskaites un eksāmeni.

Rakstu sagatavoja Ilze Kalniņa.
Plašāka informācija:
Rīgas Tālmācības vidusskola
Tālr./fakss.: +371 67592999
Mob.tālr.: +371 26447772
infoattalmacibasvsk [dot] lv
www.talmacibasvsk.lv