Skip to Content

Bērna sensitīvie attīstības periodi

(šis rakstiņš ir paskaidrojošs papildinājums rakstam Montesori pedagoģija)

bērna sensitīvie attīstības periodi- ir izpētīts, ka bērna attīstība notiek nevis vienmērīgā plūdumā, bet zināmā mērā lēcienveidīgi, pie kam bērnam konkrētā laikā parādās sensitivitāte (pastiprināts jūtīgums) uz konkrētām lietā, darbībām, kas pēc noteikta īsāka vai garāka laika dziest. Pirmsskolas vecuma to izteikti var novērot, piemēram, kad bērns sāk pastiprināti interesēties par skaitļiem un skaitīšanu, citā periodā – par burtiem, to lasīšanu un rakstīšanu. Uzmanīgi vērojot bērnu, šādus periodus var ieraudzīt attiecībā uz dažādām ietām – piemēram, apmēram 2 gadu vecumā bērns pēkšņi grib visas lietas likt savās vietās (novieto kurpītes blakus vienu otrai). Ja šo periodu izmanto un palīdz bērnam izkopt prasmes, kas ar to saistās, tā veicina bērna attīstību. Sensitīvā perioda laikā bērns apgūst konkrētās lietas daudz ātrāk un vieglāk, nekā pārējā laikā. Piemēram, ja palīdzam un dodam iespēju bērnam darboties ar burtiem un mācīties tos lasīšanas sensitīvā perioda laikā, tad bērns lasīšanu un rakstīšanu apgūst daudz ātrāk, nekā tad, ja liekam bērnam to darīt mūsu pašu izvelētā laikā. Katram bēŗnam sensitīvie periodi vienādi ir tikai apmēram vienā vecuma grupā, bet nesakrīt pēc laika, tāpēc jo svarīga un nozīmīga ir Montesori metodes iespēja bērnam pašām izvēlēties savas darbošanās tēmu!