Skip to Content

Monesori metodes vecumgrupas

(šis rakstiņš ir paskaidrojošs papildinājums rakstam Montesori pedagoģija)

no 2-2,5 gadiem un tālāk ietiecoties skolas vecumā – tādam periodam ir izstrādāta šī metode. Tā ir sadalīta nosacīti vecuma grupās un nosacīti pēc sarežģītības pakāpes – pāreja ir plūstoša un nemanāma. Divi viena vecuma bērni atšķirsies vienmēr pēc tām prasmēm, kuras tie jau ir apguvuši, tāpēc šeit katrs var izvēlēties sev atbilstošu darbošanos. Grupveida nodarbībās Montesori paredz dažāda vecuma bērnu darbošanos kopā, uzskatot to par attīstību veicinošu faktoru – mazākie bērni cenšas uz to, ko prot lielākie, lielākie mācās palīdzēt mazākajiem...
Savukārt tika izpētīts arī vecuma posms līdz 2 gadiņiem, jau no piedzimšanas brīža (un arī pirms tam) Marija Montesori māca  attiekties pret bērnu kā pret personību, ievērot viņa vēlmes pēc nepārtrauktas attīstības un veicināt to, vērojot bērnu – arī agrākā vecumā darbojas likums, ka bērns pasaka priekšā vecākiem, kas viņa attīstībai vajadzīgs, tikai jāprot to saskatīt!