Skip to Content

Tautasforums.lv

Kas ir “TautasForums.lv”? Mērķis. Uzdevumi.

TautasForums.lv ir projekts, ko paši pēc savas iniciatīvas radījuši un īsteno sabiedriski aktīvi, ar politiskajām partijām nesaistīti domubiedri, kuriem rūp sava, bērnu, latviešu, citu tautu un visas cilvēces nākotne. Esi aktīvs un līdzdarbojies!


TautasForums.lv
mērķis - sabiedrība, ko veidos cilvēki, kuri tiecas būt garīgi un fiziski veseli, ir strādīgi, domāt un lemt spējīgi, godīgi, radoši, atbildīgi, dzīvo vienotībā ar dabu, nesavtīgi mīl savu tautu, dzimto zemi un šo planētu, ciena un bagātina savu un citu tautu kultūras, apzinās savas dzīves mērķi, uzdevumus un īsteno tos.


TautasForums.lv
veidotāji vadās pēc skaidrās patiesības, ka mūsu nākotne ir mūsu pašu rokās, tādēļ par saviem uzdevumiem izvirza:
1. pievērst cilvēku, it īpaši jauniešu, uzmanību faktam, ka ar pašreizējo sabiedrību, ko, kā zināms, veido atsevišķi cilvēki, nav viss kārtībā;
2. vērst uzmanību uz konkrētiem jautājumiem;
3. pulcēt domubiedrus un sabiedrotos aktīvai darbībai;
4. apkopot risinājumus esošās situācijas uzlabošanai un ieviest tos dzīvē.


Ar TautasForums.lv apakš sadaļu konkrētajiem mērķiem un uzdevumiem aicinām iepazīties šeit.