Skip to Content

Latvijas Ekoskolas

Ekoskolu programmas simbols atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva. Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

Par padarīto darbu mācību gadā Zaļo karogu saņēmušas:

1.    Aizupes pamatskola
2.    Amatas pamatskola
3.    Ēdoles pamatskola
4.    Irlavas vidusskola
5.    Jersikas pamatskola
6.    Katvaru speciālā internātpamatskola
7.    Kolkas pamatskola
8.    Kuldīgas 2.vidusskola
9.    Kurzemītes pamatskola
10.    Lazdonas pamatskola
11.    Liepājas Ezerkrasta sākumskola
12.    Lutriņu pamatskola
13.    Mežaparka sākumskola
14.    1.Mežvidu pamatskola
15.    Ogresgala pamatskola
16.    Olaines 2.vidusskola
17.    Padures pamatskola
18.    Priekuļu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Mežmaliņa”
19.    Priekuļu vidusskola
20.    Remtes pamatskola
21.    Rendas pamatskola
22.    Rīgas 30.vidusskola
23.    Rīgas 33.vidusskola
24.    Rīgas pirmskolas izglītības iestāde "Priedīte"
25.    Rīgas Rīnūžu vidusskola
26.    Rīgas Ziepniekkalna sākumskola
27.    Robežnieku pamatskola
28.    Sikšņu pamatskola
29.    Slokas pamatskola
30.    Šķibes pamatskola
31.    Vestienas pamatskola
32.    Zantes pamatskola
 
Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu saņēmušas:
1.    Aknīstes vidusskola
2.    Daugavpils Saskaņas pamatskola
3.    Galgauskas pamatskola
4.    Grobiņas pagasta sākumskola
5.    Jaunsilavas pamatskola
6.    Kursīšu pamatskola
7.    Līvānu 1.vidusskola
8.    Mālpils vidusskola
9.    Nirzas pamatskola
10.    Odzienas pamatskola
11.    Olaines pagasta sākumskola
12.    Pilskalnes pamatskola
13.    Pūres pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”
14.    Rāmuļu pamatskola
15.    Riebiņu vidusskola
16.    Rīgas Āgenskalna sākumskola
17.    Rīgas Sanatorijas internatpamatskola
18.    Rūjas pamatskola
19.    Salas pamatskola
20.    Saldus pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Graudiņš”
21.    Saldus pilsētas 2.vidusskola
22.    Skaistkalnes vidusskola
23.    Šķēdes sākumskola
24.    Turaidas pamatskola
25.    Vaivaru pamatskola
26.    Valkas rajona Bērnu un jauniešu interešu centrs
27.    Valmieras 2.vidusskola
28.    Vecumnieku vidusskola

 

 Atzinība izteikta:
1.    Dignājas pamatskola
2.    Puzes pamatskola
3.    Rīgas 47.vidusskola

 

Plašāka informācija par konkrētām ekoskolām:
http://www.liepaja.lv/page/1766
http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/skolu_web/jersikaspsk/skola/ekoskola/eko...
http://www.saldus.lv/lutrini/ekoskola.htm
http://www.slokaspsk.topinfo.lv/?l=1&menu=55
http://www.r33vsk.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Item...
http://www.akniste.lv/?id=109&lang=lv
http://www.vieglicelot.lv/lv/object/rendas-pamatskola-ekoskola.htm