Skip to Content

Jūrmalas Alternatīvā skola


Adrese:

Jūrmalas Alternatīvā skola
Viestura ielā 6, LV 2010, Jūrmala
Tel., Fax.: 7755088
e-pasts: jasatjas [dot] lv

Pirmsskola

Dzintara prospektā 27, LV 2015, Jūrmala
Tel.: 7811766, Fax.: 7811767
e-pasts: bernudarzsatjas [dot] lv

Vēsture:

Dibināta 1991.gadā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas un Jūrmalas pašvaldības atbalstu. Skolā bērni mācās 1.- 9. klasei. Pirmsskolas vecuma bērniem ir izveidots JAS pirmsskola. Jūrmalas Alternatīvajā skolā kopā ar pirmsskolas audzēkņiem šobrīd mācās 200 bērni.

Darbības virzieni:

Jūrmalas Alternatīvā skola darbojas kā eksperimentāla mācību iestāde, kuras darbības galvenie virzieni ir:

 • vispusīgas izglītības nodrošināšana, ievērojot katra skolēna individuālās spējas un intereses; jaunu mācību programmu veidošana un metodisko materiālu sagatavošana publicēšanai; individualizētas apmācības un citu mācību metožu izstrāde;
 • pedagoģijas studentu prakses un skolotāju kvalifikācijas celšanas kursu rīkošana.

Pirmskolas darbības galvenie principi:

 • Tā kā 3—6 gadu vecumā bērns veidojas kā personība, attīstās viņa atmiņa, prāts un griba, tad ir svarīga ir bērnu apmācīšana jau agrā bērnībā. Šis ir ļoti nozīmīgs posms bērnu izglītībā.
 • Pirmsskolā ar bērniem strādā pieredzējuši un atbilstošu izglītību ieguvuši profesionāli pedagogi.
 • Mācību process notiek, izmantojot pasaulē atzītas bērnu izglītības metodes, piemēram M. Montessori pedagoģiskās metodes, un pašu pedagogu radošās idejas. Pedagogi regulāri rīko kursus un seminārus, sadarbojas ar citām pirmsskolas mācību iestādēm.
 • Mācību vidē ar īpašiem didaktiskajiem materiāliem ir radīti labvēlīgi apstākļi individuālajai apmācībai.
 • Mēs respektējam bērnu vēlmes, jo tās attīsta bērnu. Ar prieku bērns izvēlas to nodarbošanos, kas balstās uz viņa interesēm. Bērns ar lielāku nopietnību izvēlas kādu aizrautīgu darbiņu, attīstošu spēli, nevis bezmērķīgu rotaļāšanos, aizpildot laiku.

Mācību programma:

 • Regulāri notiek nodarbības — mūzikā, mākslā, vingrošanā, valodā, matemātikā, dabas mācībā, radošajā drāmā, keramikā un angļu valodā.
 • Mācību telpā individuāli strādājot ar didaktiskajiem materiāliem bērns gūst sajūtu pieredzi, attīsta praktiskās dzīves iemaņas, loģisko domāšanu, matemātikas un prasmes spējas.
 • Mācību process notiek saskaņā ar īpašām mācību programmām, lai bērns spētu veiksmīgi sākt mācības skolā.


Dienas kārtība:

 • Mācības notiek 9.00 — 16.00 katru darbadienu.
 •  Ēdināšana notiek divas reizes dienā.
 • Katru dienu bērni guļ diendusu, dodas pastaigā.
 • Mācību plāns tiek sastādīts, lai katru dienu notiktu intelektuālās, fiziskās un emocionālās aktivitātes.

Rakstu sagatavoja Ināra Antiņa