Skip to Content

Pozitīvas domāšanas skola

Pieaugušo interešu izglītības programma

“Pozitīvas domāšanas skola”

 

Programmas mērķi un uzdevumi.

 

1. Praktiskajās nodarbībās pilnveidot pozitīvu skatījumu uz sevi un pasauli.

2. Veidot priekšstatu par zemapziņas neierobežoto iespēju izmantošanu harmoniskas dzīves veidošanā.

3. Iemācīt mērķu formulēšanas pamatprincipus.

 

Plānotie rezultāti.

 

Klausītāji apgūs:

 1. Noturīgu prasmi jebkurā notikumā un cilvēkā saskatīt pozitīvo.

 2. Prasmi ikdienā pareizi un efektīvi formulēt mērķus dažādos dzīves kontekstos.

 3. Prasmi pozitīvi motivēt sevi.

 

Mērķauditorija.

 

Programma paredzēta ikvienam, kas interesējas par sevis izzināšanu un vēlas vingrinājumu rezultātā attīstīt un pilnveidot pozitīvu pasaules uztveri un prasmi izvirzīt mērķus dažādos dzīves kontekstos. Klausītājiem nav nepieciešama iepriekšēja sagatavotība.

 

Apmācību forma.

 

Apmācība sastāv no 2 daļām:

I daļa „Pozitīva domāšana” – 16 akadēmiskās stundas.

II daļa „Mana dzīve – manas izvēles” - 16 akadēmiskās stundas.

 

Apmācība notiek vakara vai dienas grupās.

Vakara grupām paredzētas 8 nodarbības, pa 4 akadēmiskajām stundām katrā nodarbībā. Dienas grupām paredzētas 4 nodarbības, pa 8 akadēmiskajām stundām katrā.

 

Akadēmiskās stundas ilgums - 40 minūtes.

Nodarbību veids - lekcijas, praktiskās nodarbības, konsultācijas. Tēmas apguvē ne mazāk kā 2/3 laika paredzētas praktiskajām nodarbībām.

 

Materiālais un finansiālais nodrošinājums.

 

Nodarbībās notiek mācībām paredzētās telpās - Rīgā, Matīsa ielā 103.

Personības pilnveidošanas centra filiāles atrodas Liepājā, Rēzeknē, Jēkabpilī.

Finansiālais nodrošinājums - kursu dalībnieku iemaksas.

Personības pilnveidošanas centrs organizē izbraukuma seminārus Latvijas novados un pilsētās.

 

Izsniedzamais dokuments.

 

Pēc kursa pabeigšanas tā dalībnieki saņem apliecību, kas apliecina, ka persona ir piedalījusies pieaugušo izglītības programmā “Pozitīvas domāšanas skola”.


Pieaugušo interešu izglītības programma

“Pozitīvas domāšanas skola”

32 akadēmiskās stundas

 

I daļa „Pozitīvā domāšana”

 

16 akadēmiskās stundas

 

1. Kas ir pozitīvā domāšana. Kāpēc svarīgi vispirms visu vērtēt pozitīvi?

2. Pozitīvas domas ietekme uz apkārtējo vidi.

3. Kā neitralizēt negatīvu apkārtējās vides ietekmi.

4. Sekundārais izdevīgums, jeb patiesie slēptie nolūki.

5. Kā noteikt citu cilvēku labos nolūkus jebkurā situācijā.

6. Veiksmīga cilvēka stratēģija krīzes situācijā.

7. Pozitīvs vērtējums. Komplimenti. Pateicība.

8. Sava pašvērtējuma paaugstināšana.

9.Vingrinājumi pozitīvai domāšanai.

10. Kā saglabāt mieru stresa situācijās.

 

 

II daļa „Mana dzīve – manas izvēles”

 

 1. akadēmiskās stundas

 1. Mērķu formulēšanas pamatlikumi.

 2. Zemapziņas loma sekmīgā mērķu realizēšanā.

 3. Dzīves līdzsvara likums.

 4. Kā noteikt prioritātes savā dzīvē.

 5. Kā sabalansēt savas un citu intereses.

 6. Mērķu drošības un efektivitātes pārbaude.

 7. Mērķu saistība ar pamatvērtībām.

 8. Resursu veidi un to iegūšana.

 9. Mērķi uz laika līnijas.

 10. Ģēniju princips „Kā būtu, ja būtu….”

 11. Personīgās mērķu grāmatas iekārtošana.

 

Komentāri

informācijas iztrūkums :)

jauki! kur vēl šāda informācija ir zināma?
labprāt piedalītos un parunātu ;)

mans mob.t. 29 234 838

RUNĀT POZITĪVI AR "SEVI" IR SKAISTI!
Oskars Strēlnieks