Skip to Content

Biedrība "Tava Skola"

Biedrības mērķis

Biedrības mērķis ir esošo un topošo alternatīvās izglītības un cilvēka komplekso attīstības sistēmu un metožu apzināšana, veicinot to attīstību, atpazīstamību un ieviešanu Latvijas sabiedrībā, lai ierosinātu, saskaņotu un attīstītu alternatīvās izglītības iniciatīvas Latvijā.

Par biedrības galvenajiem darbības virzieniem lasiet šeit: Biedrības galvenie darba virzieni.

Biedrības statūtus iespējams apskatīt šeit: Biedrības "Tava skola" statūti.

Vai vēlies pievienoties?

Biedrībā var pieteikties katrs, kurš vēlas pievienoties biedrības mērķu īstenošanai. Biedrībā var iestāties gan fiziskas, gan juridiskas personas. Biedrībā var darboties kā biedrs, atbalstītājs, vai kā brīvprātīgais. Kāda ir atšķirība?

Lai iestātos biedrībā, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu. To var izdarīt šeit.

Par noteiktiem jautājumiem griezieties pie:

Ilze Ulmane – jauno biedru uzņemšana, juridiskie jautājumi, projekti. Sazināties ar Ilzi...
Jānis Vītols – sadarbība ar skolām, kustībām, organizācijām. Sazināties ar Jāni...
Varis Vītols – portāla tehniskie jautājumi. Sazināties ar Vari...
Una Ulme – sabiedriskās attiecības, mediji. Sazināties ar Unu...
Dace Jaunzeme – informācijas koordinācija biedrībā, savstarpējā saziņa. Sazināties ar Daci...

Rekvizīti:

Biedrība "Tava skola"
Reģ. Nr. 40008154731
Adrese: Rīgā, Cēsu iela 19-11, LV-1012
Konts: LV50 UBAL 1180 1357 7900 1
(Latvijas Krājbanka)