Skip to Content

Biedrības "Tava skola" mērķi un galvenie darba virzieni

 

No 1. marta biedrība "Tava skola" ir oficiāli reģistrēta - aicinām līdzdarboties!

 

Biedrības mērķis

Biedrības mērķis ir esošo un topošo alternatīvās izglītības un cilvēka komplekso attīstības sistēmu un metožu apzināšana, veicinot to attīstību, atpazīstamību un ieviešanu Latvijas sabiedrībā, lai ierosinātu, saskaņotu un attīstītu alternatīvās izglītības iniciatīvas Latvijā.

Ceļā

Gleznas autore: Lauma Priekule

 

Galvenie darba virzieni

Daudzi ļaudis diemžēl vēl aizvien nezina par radošākas, brīvākas, mīlošākas, cilvēka paša vajadzībām atbilstošākas izglītības iespējām, kuras jau pastāv pasaulē vai strauji attīstās mūsdienās. Nezina, ka jau tagad var dzīvot un mācīties laimīgāk. Bet ja nojauš, tad tomēr nezina kā to panākt. Lai ietu tālāk, ir vērts dažreiz uzzināt par iespējām, kādas ir jau radītas. Tāpēc vajadzīgs savākt vienkopus zināšanas par tām.

1) Izveidot interneta vietni, veltītu pastāvošās un topošās alternatīvās izglītības un cilvēka kompleksās attīstības iestāžu, organizāciju, sistēmu, izstrādņu un metožu apzināšanai, savācot un publicējot informāciju par tām.

Ja tev kāds stāsta, ka esi viens pasaulē, ka te katrs pastāv tikai pats par sevi konkurences cīņā - netici tam. Ja pavasaris sākas, tad ne jau tikai vienā vietā, vienā sirdī. Daudzi zina un jūt to pašu, ko tu un varbūt pat vēl vairāk, kvēlāk. Citi ir jau kaut ko izdarījuši. Un darbā apvienojušies. Mums vienam otru ir jāatrod.

2) Atrast, radīt, attīstīt un uzturēt (tajā skaitā arī starptautiskas) saites ar izglītības attīstībā ieinteresētām organizācijām, ļaužu grupām un atsevišķiem interesentiem.

Ja esam atraduši viens otru, mums jārunā savā starpā, jādalās pieredzē, jāapmainās ar idejām, kuras īstenot iepriekš nav bijis iespējams, bet tagad, atrodot domubiedrus, sadarbības partnerus un draugus, rodas jauns spēks un varēšana. Un, ja tev ir jautājums, tad radīsies arī kāds, kuram ir uz to atbilde. Var izrādīties, ka tas, pēc kā esi ilgojies, ir vajadzīgs arī citiem. Veidosim savu vidi un sēsim tajā to, ko paši vēlamies audzēt.

3) Veidot saziņas telpu dažādām sabiedrības grupām (vecākiem, bērniem, skolotājiem, oficiālo institūciju pārstāvjiem), lai atklātu, saskaņotu, pilnveidotu un izstrādātu dažādas idejas, priekšlikumus u.c. piedāvājumus, kuri varētu sekmēt izglītības vides attīstību Latvijā.

Mācīties vienam no otra. Citur ir tas, ko mēs vēl tikai gribam. Bet mums ir tas, par ko sapņo citi. Mācīties ir darbs. Tomēr tu neesi skrūvīte, kuru kāds gatavo kādam vajadzīgam uzdevumam. Tu esi vienotā attīstībā esoša, veseluma apziņā pastāvoša būtne. Tā ir laime un dzīve, ja brīvi audz, darot sev atbilstošo un citiem vajadzīgo vienlaikus. Mācīsimies viens no otra. Mācīsim viens otru.

4) Organizēt seminārus, lekcijas, mācību nometnes un braucienus, kā arī citus pasākumus veltītus izglītības un kompleksas attīstības iespēju izzināšanai, apgūšanai, tālāk došanai plašākai sabiedrībai.

Pavasarī dīgst jauni asni. Bet līdzās pastāv arī vecais, kas dod paēnu, kas radījis augsni. Jaunam ir vieglāk augt pa jaunam, nekā vecam pārtapt. Visam savs laiks un vieta. Arī izmaiņām. Un katrā vietā tās ir savas. Palīdzēt katrā vietā atbilstoši. Ja esi ko iemācījies, dod to tālāk.

5) Iespēju robežās palīdzēt jaunu skatījumu, metodiku ieviešanā esošās mācību iestādēs (vidēs) un jaunu aizsākumu veidošanā.

Kā īstenot to, ko sevī jūtam, ja pasaulē nekā tāda vēl pat nav? Ja nav paraugu un priekšā teicēju? Vai nākotne rodas vienmēr no pagātnes? Vai no citas - jaunas zināšanas, nebijušas īstenības redzējuma? Kā radīt jaunas skolas, atbilstošas tik strauji mainīgam laikam un cilvēkam? Ja nav jaunu skolotāju? Tādu, kuri apzinās, jūt kopsakarībās iekšējās un ārējās izmaiņas, globālās un katram individuālās. Kuri var samanīt tās stīdziņas, kas saista prātu un sirdi, dvēseli un garu, neatstājot novārtā pašu cilvēku kādu tehnokrātisku vai merkantilu ideju dēļ, tomēr saprotot, prognozējot un radot kopumā notiekošo.
Bet laiks tādus ienes pasaulē, un viņi mācīdamies viens otru mācīs, no sevis paši augot.
Ļaut jaunajam radīt savu pasauli.

6) Iedibināt jaunu laikmetam atbilstīgāku izglītības, apmācības iespēju (vai institūciju) skolotājiem - Jauno skolotāju skolu.

Un šie skolotāji, nekad nepārstājot kļūt par skolniekiem, būs tie, kuri spēs radīt saviem skolniekiem, kuri vienlaikus būs arī skolotāji, tādu skolu, kāda tieši viņiem  kopā būs vajadzīga. Tādu uz kuru gribas iet un izzināt dzīves brīnumu un sevi tajā. Skolu, kura aug un attīstās atbilstoši tavai zinātkārei un attīstības vajadzībām, jo tu pats esi viens no tiem, kurš to aizvien rada kopā ar citiem. Veidot savu skolu pašiem kopā.

7) Veidot uz cilvēku vērstu mācību un dzīves vidi, kurā katrs varētu justies mīloši un mīlami, harmoniski attīstīties atbilstoši savām būtiskajām vajadzībām, spējām, vienlaikus attīstot iespējas to pašu nodrošināt arī citiem.

Nekas nevar apturēt attīstību. Pat ja kāds nospraudīs robežas, cits reiz tām pārkāps pāri. Un attīstība tagad notiek ātrāk, kā tai varētu izsekot kāda statiska sistēma. Kurš ierēdnis var manā vietā izdomāt, kādam jābūt man un manai skolai? Tāpat, kā cilvēki nav vienādi, arī skolām nav jābūt vienādām. Nevis centralizēti piegrieztai pēc viena parauga, bet pavisam īpašai. Tikai tu zini, kādam jābūt tev un tavai skolai.  

8)Piedalīties alternatīvu, iekšēji dinamiski pašorganizētu sadarbības un izglītības modeļu izstrādē, kas rodas un attīstās pateicoties uzmanībai vienam pret otru, spējai savstarpēji palīdzēt un katra dalībnieka īpašajai vietai kopējā izaugsmes pocesā, tā efektivitātē un skaistumā.

Tomēr audzināšana, pašizaugsme, mācīšanās nesākas un nebeidzas ar skolu. Ir virkne medicīnisku, psihologisku izstrādņu, kā dziedēt pirmsdzemdību traumas. Kā labot attiecības, attieksmes, kuras rodas pēc tam. Varbūt tomēr labāk piedāvāt iespēju informētībai, apzinātībai, apzinīgumam šajā jomā - traumas aizstājot ar ieguvumiem? Pirms dzemdību audzināšana - tā ir vēl vairāk vajadzīga pašiem vecākiem, visai ģimenei kopā.

9) Strādāt arī pie pirmsdzimšanas/prenetālās un pirmsskolas audzināšanas nozīmības dziļākas izpratnes sabiedrībā, kā arī metožu un iespēju diapazona paplašināšanas.

Vai esošā izglītības sistēma ir piemērota maziem bērniem? Pasīva ļaušanās mācību programmām sevi veidot pēc noteikta parauga, sēžot saliktam rociņām? Sen zināms, ka tas neatbilst ne fiziskai, nedz nervu sistēmas attīstībai. Arī prāts no tā nekļūst radošs un enerģīja balansēta. Toties pasīvs, paklausīgs, viegli vadāms sabiedrības loceklis gandrīz vai garantēts. Lai bērni aug brīvi!

10) Radīt bērnu aktīvas attīstības centrus (BAAC) kā papildinošas un alternatīvas mācību iespējas pirmsskolu un mazāko klašu bērniem.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ja vēlaties līdzdarboties, priecāsimies Tevi satikt: http://www.tavaskola.lv/?q=contact vai pa epastu tavaskolaatgmail [dot] com.

Atpakaļ uz lapu Biedrība "Tava Skola"

 

Komentāri

Laimīgāki un bez kompleksiem

Gribētos, lai bērni aug laimīgāki un bez kompleksiem, lai bērnam, jeb skolnieciņam jebkurā vecumā gribas iet uz skolu, lai skolā valda draudzība starp skolēniem un starp skolēniem un skolotājiem.
Tikai gribētos, lai atkal neiebraucam pretējā grāvī, ka skolā valda visatļautība, ka skolēns skolotāju uzrunā uz Tu, ka sēž, kā to rāda ārzemju filmās, salicis kājas uz galda, utt.
Lai izdodas!!!

Prieks par ko tādu

Patiešām pārdomāta un izauklēta doma!Man patika, ka nav tikai tādi oficiāli noteikumi. :)
Priecājos, ka varu sekot līdzi šādām norisēm tieši Latvijā! :)

 

BEIDZOT!- pateicos

BEIDZOT!-
pateicos Augstākajiem un Jums, ka beidzot sākam domāt un kaut nedaudz darīt...
Jau sen burkšķu, ka skolās vajadzētu ieviest tādu priekšmetu, kā- izglītība cilvēcisko attiecību jomā..., ka vecākiem būtu kaut vai 1/2 stunda dienā jāvelta tikai savam bērnam- no sirds pajautājot- kā tu jūties?, kas labs ar tevi šodien noticis?, par ko tu domā?...
Mīlestības deficīts rada tik daudz problēmu sirsniņās...
Es katram vēlētu izjust un piedzīvot BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBU...un lai tā sāktos no ikviena mazākā sirdspuksta...
Sūtu Jums Gaismu un Mīlestību!

Es ticu, ka šai idejai būs

Es ticu, ka šai idejai būs daudz atbalstītāju!

mana mīlestības dziesma jums

mana mīlestības dziesma jums par lielā leduskalna iekustināšanu!

ļoti priecājos par jūsu

ļoti priecājos par jūsu drosmi izkustināt lielo ledus kalnu! Esmu pilna apņēmības stiprināt jūs šīs idejas virzīšanā tālāk ar savām pateicības dziesmām!

Jau sen šitā vajadzēja

Jau sen šitā vajadzēja!!!

 

We're all in this

We're all in this together

 

Es jūs mīlu :)

miera mīlestībā un mīlestības mierā