Skip to Content

Biedru veidi

Biedri, atbalstītāji un brīvprātīgie: Kāda ir atšķirība starp dažādiem biedru veidiem biedrībā "Tava Skola"?

Biedri, atbalstītāji un brīvprātīgie

Biedrs izsaka vēlēšanos iestāties biedrībā, aizpildot pieteikuma anketu un pievienojoties kādas darba grupas aktivitātēm vai veidojot pats savu darba grupu.

(Portāla ietvaros darba grupas var veidot arī ar biedrību nesaistīti ļaudis).

Atbalstītājs ir fiziska vai juridiska persona, kas finansiāli vai citādā veidā atbalsta biedrības darbību.
Atbalstītājs var kļūt par biedru, sākot darboties kādā no darba grupām.
Par atbalstītāju var kļūt biedrs, kas izstājies/ir izslēgts no darba grupas vai nevar tajā darboties kādu laiku.

Atšķirība starp biedriem un atbalstītājiem ir tāda, ka biedriem ir tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā par biedrības organizāciju, darbību, pārvaldi, bet atbalstītājiem tādu nav.
Gan biedri, gan atbalstītāji var pievienoties biedrības rīkotajām aktivitātēm un sanāksmēm, piedalīties biedrības biedru organizētajos mācību un pieredzes apmaiņas pasākumos bez maksas.

Par brīvprātīgo var kļūt, iesaistoties jebkurā no darba grupām, saskaņojot to ar grupas vadītāju.
 

Izraksts no statūtiem

Biedri.

Biedrības biedriem ir tiesības:
 - piedalīties biedrības pārvaldē;
 - iepazīties ar informāciju par biedrības darbību un visu biedrības institūciju lēmumiem un rīkojumiem;
 - iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu,
 - piedalīties vismaz vienas darba grupas darbībā vai izveidot jaunu darba grupu pēc savas iniciatīvas,
 - piedalīties biedrības biedru organizētajos mācību un pieredzes apmaiņas pasākumos bez maksas;
 - piedalīties Padomes sēdēs.

Biedrības biedru pienākumi:
 - ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces un valdes, un Padomes lēmumus;
 - ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

Atbalstītāji.

Atbalstītājs  - fiziska vai juridiska persona, kas finansiāli vai citādā veidā atbalsta Biedrības darbību.
Atbalstītāja tiesības:
 - piedalīties Biedru sapulcēs bez balsstiesībām;
 - piedalīties Biedrības Biedru organizētajos mācību un pieredzes apmaiņas pasākumos bez maksas.
Atbalstītājam ir pienākums veicināt Biedrības mērķu sasniegšanu. 

Atpakaļ uz lapu Biedrība "Tava Skola"