Skip to Content

Latvijas domātāji

Latvijas domātāji - pamatraksts

Izrādās, ka izglītības sistēmas un sabiedrības harmoniskuma atttīstības problēmas, kas ir aktualizējušās šobrīd, tādas ir bijušas jau pirms desmitiem gadu. To apliecina dažādu cilvēku pūliņi paust un īstenot idejas, kas atšķiras no sistēmas noteiktā virziena. Sastingušas domāšanas un novecojušu priekšstatu nospiedošo, bremzējošo un pat graujošo ietekmi uz cilvēka brīvu, radošu izaugsmi sajutuši un uzrādījuši arī  Latvijas domātāji. Vienlaikus viņi atklāj arī cilvēka cienīgus ceļus, kā pārkāpt un mainīt ārējus un iekšējus ierobežojumus, lai izslietos savas Dzīves apzinātā un apzinīgā pieredzē.

Jaunākie raksti šajā sadaļā:

Jānis Martinsons

Jānis Martinsons dzimis 1912. gada 7. jūlijā Madonas apriņķī, Kārtenes pagastā, kur viņa tēvs bija pamatskolas pārzinis.

1931. gada Martinsons beidzis Rīgas skolotāju institūtu. Pēc tam strādājis par skolotāju Rīgā. 1942. gada beidzis Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu fakultāti. Pēc tam strādājis Jelgavas apgabaltiesā par tiesamatu kandidātu.
1943. gadā ieguvis maģistra grādu juridiskajās zinātnēs. 1944. gadā emigrējis uz Vāciju, 1949. gadā uz Austrāliju.

Martinsons sarakstījis 27 grāmatas, no kurām ievērojamākas ir skolu, tiesību, valstu, baznīcu un filozofijas reformu projekti. Reformu projektos uzsvērta nepieciešamība ievērot Kristus mācību, lai rastos Dieva valsts, kas aizstātu esošās valstis. Šādus piecus svarīgus reformu projektus nav sarakstījis neviens cits.

Jānis Martinsons. Gudrības skola (1961)

Skolas tagad to apmeklētājiem galvenā kārtā māca dažādas zināšanas, tāpēc tās var dēvēt par zināšanu skolām. Šīs zināšanas pa lielākajai daļai skolu audzēkņiem neinteresē. To, ko skolēni vēlētos dzirdēt, tiem nemāca. Zināšanu iegaumēšana skolās ir nepatīkama ne tikai audzēkņiem ar vāju atmiņu un zemām prāta spējām, bet arī tiem, kas ir apdāvināti, jo neinteresanto ar prieku nemācās neviens. Ja skolu audzēkņi un skolotāji būtu atklāti un vaļsirdīgi, tad audzēkņi atzītos, ka viņiem nepatīk mācīties to, ko no tiem prasa skolas, un skolotāji apliecinātu, ka viņiem tāpat nepatīk mācīt to, kas skolu programmās paredzēts. Žurnāliste D. Tomsone atklāti pasaka, ka ASV skolās matemātiku, fiziku un ķīmiju vienādi ienīst kā skolotāji, tā bērni. – Skolotāji bez sevišķas patikas atkārto programmā paredzēto un audzēkņi tāpat, garlaikodamies un ar nepatiku mocīdamies, ir spiesti visu noklausīties un atcerēties. Visa skolu saime jūt, ka kaut kas nav kārtība, bet neviens ir nedomā pat izteikt savus uzskatus, kur nu vēl kaut ko darīt....

Jāņa Martinsona sarakstītās grāmatas

1. Diktāti. [1936]
2. Gudrības ceļš. [1960]
3. Gudrības skola [1961]
8. Vecās derības mācība nav pieņemama kristiešiem. [1965]
9. Indivīdu brīvība un valsts. [ 1967]
10. Christ’s Catechism. [1968]
11. Gudrības latviešu tautas dziesmās [1968]
21. The Slavervy of Soldiers, valstu reformu projekta IV daļa. [1990]
25. Meklētāja ceļš, dzīvesstāsts. [1995]