Skip to Content

Mājmācība

Šajā sadaļā apkoposim informāciju par bērnu un pusaudžu skološanu mājās, ģimenes skolām; mājmācības pieredzi Latvijā un ārzemēs; atšķirīgiem mājmācības modeļiem un to realizēšanu agrāk un šodien.

Jaunākie raksti šajā sadaļā:

Mājmācība ASV

Viena no prezentācijām konferencē „Bērnu un pusaudžu mājapmācības pieredze pasaulē un Latvijā” Kristīgās vadības koledžā 2010. gada 19. martā. Iesūtīja Jūlija Narodovska.

Homeschool Education (Adobe PDF dokuments, izmērs 10 MB)

Ģimenes skolu kustība un ģimene kā apmācības forma

Vitas Žīgures, vienas no Cēsu novada ģimenes skolu kustības iniciatorēm, prezentācija konferencē „Bērnu un pusaudžu mājapmācības pieredze pasaulē un Latvijā” Kristīgās vadības koledžā 2010. gada 19. martā.