Skip to Content

Rūdolfs Šteiners

Jaunākie raksti šajā sadaļā:

17. Austrumeiropas konference "VĀRDA SPĒKS. RITMA SPĒKS. MĪLESTĪBAS SPĒKS"

 2010. gada 23.-28. jūlijā Ādažos

17. Austrumeiropas konference ārstiem, terapeitiem, pedagogiem, pirmsskolas skolotājiem, dziednieciskajiem pedagogiem, vecākiem, zemniekiem un interesentiem

Antroposofija

Raksta autors: 
Jūlija Dobrovoļska

ANTROPOSOFIJA ir garazinātne, tās saturs ir mūsu pasaules rašanās un attīstības likumsakarības, to veidojošo būtņu un spēku loma un savstarpējas attiecības mūsu kosmosa idejas ietvaros. Tā aplūko cilvēku kā mikrokosmosu un ļauj viņam, izzinot sevi, iepazīt pasauli un, izzinot pasauli, saprast pašam sevi.

Rūdolfa Šteinera antropozofiskie un pedagoģiskie uzskati

Rūdolfs Šteiners dzimis 1861. gadā Austrijā. Viņš studējis humanitārās zinātnes Vīnē, vēlāk rediģējis Gētes zinātnisko rakstu pirmizdevumu. 1897. gadā, pārcēlies uz Berlīni, viņš sāk darboties strādnieku izglītības biedrībā un lasīt lekcijas teozofijas biedrības ietvaros. 1913. gadā R. Šteiners, nodibinājis Atropozofijas biedrību, radot pamatus daudzām ievirzēm kulturālajā, sabiedriskajā un zinātniskajā domāšanā. Viņa darba kodols bija jauna izpratne par cilvēka būtību un attieksme pret radošo aktivitāti.

Sava mūža pēdējos četrpadsmit gadus R. Šteiners pavadījis Austrijā, Šveicē, Vācijā un Holandē ar daudziem priekšlasījumiem dažādās zinātnēs – mākslā, pedagoģijā, teoloģijā, dabaszinātnēs, socioloģijā, medicīnā, tautsaimniecībā – un kļuva plaši pazīstams. Viņa kopotie raksti sastāv no vairāk nekā 350 sējumiem.

Pēdējos 10 lekciju ciklus par antropozofiskās pedagoģijas uzskatu būtību R. Šteiners nolasīja Holandē 1924. gadā. Par pedagoģiskā aspektā nozīmīgāko daudzi pedagogi uzskata viņa kustību mākslu (eurhythmie) un darbību brīvajā valdorfskolā, kuru viņš dibināja 1919. gadā.  Rakstu sagatavoja Zaiga Kazaka un Jana Poperečņuka.