Skip to Content

Ščetiņins

Jaunākie raksti šajā sadaļā:

Mana pieredze Ščetiņina skolā

Man nekad agrāk nenācās mācīties visu ar apziņu, ka pēc tam tas būs jāiemāca, jāizskaidro otram cilvēkam. Šī apziņa liek pilnīgi citādi attiekties pret apgūstamo vielu. Ir atbildības sajūta un lielāka uzmanība uz veicamo darbu. Ščetiņina skolā visa, arī sarežģītā viela skaidrota saistībā ar lietām un procesiem, kas notiek ikdienā, dabā. Viss saistīts sistēmā, nav sausas teorijas. Rezultātā es šeit mācoties priekš sevis neieguvu tik daudz zināšanu par fiziku, kā par dzīvi, procesu. Tur māca pastāvīgi domāt un vadīt.

Mihaila Ščetiņina skola jeb Krievijas tautas skola

   „Visai izzinošajai darbībai jābūt organizētai tā, lai bērns nevis gatavotos dzīvot, bet dzīvotu. Tāpat kā plaušas negatavojas elpot- tās elpo. Bērnus nevajag gatavot dzīvei, viņiem vajag dzīvot šeit un tagad. Iedzimtā, tautas atmiņa mūsos satur pašas sakārtotākās un pilnīgākās ziņas par dažādiem veidiem kā dzīvot šajā pasaulē, kurā nav nekādu ierobežojumu. Tāpēc vienīgais, kā mēs varam bērnam palīdzēt- mēs palīdzam viņam realizēt sevi, ar visu viņa bezgalību šajā esošajā brīdī, palīdzam atrast piemērotu valodu un iespējas, kā šo bezrobežību, savu kosmiskumu izpaust šodienā, kā arī mūžībā.” 
                                                                                                                                       M. Ščetiņins