Skip to Content

Pamati

Senie, esošie un topošie izglītības pamati

Pamati - apkopojošais raksts, kas šeit būs, vēl tikai top... Pagaidām vari iepazīties ar  primsdzimšanas, Montesori un Ščetiņina sākuma rakstiem (izvēlnē kreisajā malā). Sekos papildinājumi, labojumi un apakštemati šiem jau esošajiem tematiem, kā arī jauni. Pie šīm un citām tēmām strādā brīvprātīgas darba grupiņas un arī Tu vari būt starp viņiem, ja Tev ir kas visiem pasakāms.

Jaunākie ieraksti šajā sadaļā:

4.daļa: Par patiesu mācīšanos

23. Jūlijs, 2010
Gunta Ošeniece
         Vēdas, tāpat kā citi svētie raksti, tiek uzskatītas par mūžības atklāsmi. Tās cilvēku iedvesmo augstākai dzīvei, palīdz kļūt labākiem un cēlākiem. Jau pats fakts, ka šīs senās zināšanas ir neskartas izlauzušās cauri tūkstošgadu vēstures tumšākajām dzīlēm un pretrunīgu uzskatu nežēlastīgām cīņām cilvēku starpā, dod tām iespēju šodien kļūt par apskaidrības kanālu un gudrības pamatu, uz kura celt jaunu ideālismu.
Lasīt tālāk...

17. Austrumeiropas konference "VĀRDA SPĒKS. RITMA SPĒKS. MĪLESTĪBAS SPĒKS"

18. Jūnijs, 2010
 2010. gada 23.-28. jūlijā Ādažos 17. Austrumeiropas konference ārstiem, terapeitiem, pedagogiem, pirmsskolas skolotājiem, dziednieciskajiem pedagogiem, vecākiem, zemniekiem un interesentiem
Sandra Dišlere
Lasīt tālāk...

3.daļa: Ieskats vēdiskās izglītības filozofijā

31. Maijs, 2010
Gunta Ošeniece
Iepazīšanās ar dažādu seno kultūras tautu izglītības filozofiju, to pedagoģiskajiem principiem un metodēm var izrādīties noderīga ne tikai, lai salīdzinātu to ar mūsu modernās rietumu izglītības sistēmas sasniegumiem vai priekšrocībām, bet arī lai apzinātos un izprastu būtiskus mūsdienu izglītības trūkumus. Iepazīšanās ar tūkstošiem gadu senu civilizāciju – ķīniešu, indiešu, acteku vai maiju - pedagoģisko domu var palīdzēt mums no cita skatu punkta izvērtēt šodienas modernās skolas negatīvo pavadoņu – neapmierinātības, atsvešinātības, agresijas - cēloņus un ļautu mums veidot labāku izglītības kultūru nākotnē.
Gunta Ošeniece
2 komentāri | Lasīt tālāk...

2.daļa: Vērtības skolā jeb skolas vērtība

31. Maijs, 2010
Gunta Ošeniece
 Ko darīt skolai? Ja reliģiskās organizācijas ir zaudējušas svarīgumu, ja valsts politika zināšanu trūkuma un zaudētās neatkarības dēļ nespēj atrisināt problēmas, ja ekonomika redz cilvēkā tikai patērētāju, tad paliek vēl tikai skolotāju neizmērojamās iespējas mainīt sabiedriskos procesus.
Gunta Ošeniece
Lasīt tālāk...

1.daļa: Kas valda pār prātiem?

31. Maijs, 2010
Gunta Ošeniece
   Nu jau arvien vairāk cilvēku sāk šaubīties par to, vai zināšanu apguves un audzināšanas veids, kādu šobrīd piedāvā formālās masu skolas, atbilst tam, kāds būtu nepieciešams gudras, nobriedušas un apmierinātas personības un harmoniskas sabiedrības un miera pilnas pasaules veidošanai?
Gunta Ošeniece
Lasīt tālāk...

Darba grupa etniskās kultūras izglītības attīstībai Latvijā

31. Maijs, 2010
Iniciatīvas grupa par etniskās kultūras izglītību Latvijā aicina pedagogus piedalīties: Vispārējās izglītības metodisko materiālu, palīgmateriālu, atbalsta materiālu, dažādu mācību priekšmetu programmu izstrādē, akcentējot etniskās kultūras kontekstu un tēlu sistēmu.  
Solvita Lodiņa
Lasīt tālāk...

Tradicionālā kultūra izglītībā

13. Maijs, 2010
Gunta Siliņa-Jasjukeviča
Postmodernajā informācijas sabiedrībā tradicionālā kultūra – paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas prasmes, kā arī ar tiem saistītie instrumenti, priekšmeti, artefakti un kultūrtelpas, ko kopiena, grupa vai atsevišķos gadījumos arī atsevišķi indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu daudz mazākā mērā nekā agrāk tiek nodota tālāk nākamajām paaudzēm. Tas rada nopietnu apdraudējumu unikālu lokālu tradicionālās kultūras izpausmju pastāvēšanai nākotnē. Šādos apstākļos teicējs, amatnieks, muzikants kā dabas un kultūrvēsturiskā tradicionālā kultūras mantojuma glabātājs un sargātājs, un pati Latvijas tradicionālā kultūra viegli kļūst par muzejisku artefaktu.
Gunta Siliņa-Jasjukeviča
Lasīt tālāk...

Mājmācība ASV

1. Maijs, 2010
Viena no prezentācijām konferencē „Bērnu un pusaudžu mājapmācības pieredze pasaulē un Latvijā” Kristīgās vadības koledžā 2010. gada 19. martā. Iesūtīja Jūlija Narodovska. Homeschool Education (Adobe PDF dokuments, izmērs 10 MB)
2 komentāri | Lasīt tālāk...

Ģimenes skolu kustība un ģimene kā apmācības forma

13. Aprīlis, 2010
Vitas Žīgures, vienas no Cēsu novada ģimenes skolu kustības iniciatorēm, prezentācija konferencē „Bērnu un pusaudžu mājapmācības pieredze pasaulē un Latvijā” Kristīgās vadības koledžā 2010. gada 19. martā.
Lasīt tālāk...

Sajūtu materiāls

31. Marts, 2010
(šis rakstiņš ir paskaidrojošs papildinājums rakstam Montesori pedagoģija) Sajūtu materiāls – tas ir materiāls, kas palīdz bērnam aptvert priekšmetu konkrētās īpašības caur savām sajūtām. Materiāls attīsta un skolo bērna sajūtu orgānus, bet tie savukārt attīsta bērna inteliģenci, bērns iziet cauri abstrahēšanās fāzei, viņa garīgo tēlu pasaule kļūst skaidra. Šajā materiālā ir iekļauta kļūdu kontrole – materiāls neļauj nepareizi darboties, pie pareizo pāru meklēšanas (piem. dzirdei) ir iespējama vienādas krāsas punktu kontrole. Ar sajūtu materiāla palīdzību var agrīni diagnosticēt noteiktas sajūtu problēmas – piem. krāsu redzes traucējumus. Sajūtu materiālam izšķir noteiktas grupas – redzes, taustes, svara sajūtas, temperatūras sajūtas, dzirdes, ožas, garšas attīstīšanai , kā arī integrētais materiāls – vairāku sajūtu orgānu attīstīšanai. Sajūtu materiāla grupā ietilpst arī spēles, kas domātas brīdim, kad bērns izsmēlis savas idejas darbā ar materiālu, bet pedagogs vēlas pagarināt šīs darbības periodu (piemēram – attālumu un rindu veidošanas spēles u.c.)
Lasīt tālāk...