Skip to Content

Masaru Ibuka - Pēc trim gadiem jau var būt par vēlu

Anotācija šai grāmatai vēl top.
No angļu valodas tulkoja Ivars Alksnis, tekstu pielaboja Anita Biseniece.

Komentāri

Masaru Ibuka un viņa audzināšanas filosofija

Šo otro lielo savas dzīves ceļu viņš aizsāka ar grāmatu
Kindergarden is too late 1971. -> latviski "Pēc trim gadiem jau var būt par vēlu
Kopš tā laika ŠIS darbs izdots 82 izdevumos  ap 650 000 eksemplāru tirāžā
Un līdz savai nāvei (1997) Masaru Ibuka turpināja attīstīt savu bērnu atttīstības teoriju un iemiesot to praktiski caur Sony Foundation for education, kura viens no dibinātājiem bija viņš pats

avots: http://www.sony-ef.or.jp/english/archives/eda/book.html