Skip to Content

Latviešu tautastērps no senatnes līdz mūsdienām

Ingrīda Kaže

Katlakalna Tautas namā
Ķekavas novada Katlakalnā (Pļavniekkalnā)
 
Jauno sezonu sāk Dzīvesziņas interešu kopa
 
 
Saruna par latviešu tautastērpiem – par to nēsāšanas tradīciju, enerģētisko būtību un jēdzienisko saturu – stāsta tautastērpu pētniece, darinātāja un nēsātāja Ingrīda Kaže
 
Bērziņ, tavu kuplumiņu,
Līdz zemei žagariņi,
Māsiņ, tavu daiļu rotu,
Zemīt’ slauka staigājot(i)
 
Ingrīda Kaže ir piecu tautastērpu īpašniece. Tie ir dažādu Latvijas novadu tautastērpi, kuŗu gatavošanā Ingrīda ielikusi daudz darba, laika, pūļu, zināšanu, prasmju... Daudzas tērpu detaļas ir pašas Ingrīdas darinātas. Vairākkārt Ingrīda guvusi atzinību Tradicionālajās, Dziesmu svētku laikā norisējušajās, Tautastērpu skatēs.
 
Līdztekus vissmalkākajai praktiskajai precizitātei un rūpībai, kas nepieciešama Latvijas dažādo novadu tērpus darinot un nēsājot, līdztekus īpašās tautastērpa estētikas izzināšanai Ingrīda iedziļinājusies arī tautastērpa smalkajā, varbūt neredzamajā satvarā – enerģētiskajā laukā. Tas ir lauks, strāvojums, virmojums, neredzamie viļņi un atskārstās sajūtas, ko tērps izraisa un ar ko ietekmē un iespaido gan nēsātāju, gan apkārtējo vidi.
 
Šī tikšanās īpaši svarīga varētu būt tiem, kuŗi paši darina sev goda un ikdienas tērpus, tiem, kuŗi domā un vēlas gādāt par mūsu, latviešu tautas senās un mūžīgās estētikas saglabāšanu ne tikai pūra lādēs, bet arī iziet ar tiem tautā, svētkos, godos, ikdienā.
 
Mūsdienās daudziem tautastērps ir tikai arhaiska parādība, bet arvien vairojas to ļaužu skaits, kuŗiem tas ir ne tikai sena un glabājama tradīcija, bet arī tērps, kas tiek uzvilkts svētkos un godos. Jā, tas arī ir mainīgs, jo dzīva tradīcija ir tā, kas mainās un attīstās. Kas tautastērpā drīkst būt maināms, kam jāsaglabājas cauri laikiem, kas ir tā svarīgais kodols... Sarunā arī par šo.
 
Laipni aicināti deju ansambļu, koru, fokloras kopu dalībnieki, amatnieki un it visi interesenti, kuŗiem svarīgi apzināt, ko vilkt mugurā un kādēļ. Kā tērpu uzvilkt tā, lai tas nenomoka un negurdina, bet stiprina un iedvesmo.
         
Kā allaž Katlakalna Dzīvesziņas sarīkojumi, arī šis tiks rīkots sadarbībā ar Katlakana bibliotēku.
         

Komentāri

Pievienot jaunu komentāru

  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Atļautie HTML tagi: <p> <a> <em> <i> <b> <strong> <cite> <code> <address> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <big> <br /> <br> <ins> <del> <q> <s> <u> <acronym> <abbr> <blockquote> <br /> <dfn> <hr> <kbd> <pre> <samp> <small> <strike> <sub> <sup> <tt> <var> <img> <h3> <h4> <h5> <h6> <h1> <h2> <div> <table> <thead> <tfoot> <tbody> <caption> <th> <tr> <td> <fieldset> <legend> <map> <area> <span> <style>
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.

Vairāk par formatēšanas iespējām

SARGS
Šis ir vajadzīgs, lai pasargātu portālu no automatizētajiem interneta sērfotājiem un izvairītos no spama. Ievērojiet lielos un mazos burtus!
SARGA Attēls
Ievadiet simbolus, kas redzami attēlā (secībā).