Skip to Content

Kas ir Humānā Pedagoģija?

        Bērns piedzimst. Mēs viņu ēdinām, mazgājam, kopjam. Mēs rūpējamies par ķermeni, bet aizmirstam viņa garu. Viens no humānās pedagoģijas stūrakmeņiem ir atziņa, ka cilvēks ir garīga, dvēseliska būtne, ne tikai miesa vien. Pedagoģijas klasiķis Konstantins Ušinskis raksta: „Ar humāno izglītību jāsaprot cilvēka gara attīstība vispār un ne tikai formālā izglītība.” Kāds ir mūsu ceļš, lai rūpes kļūtu patiesas? Tas ir garīgums.

        Daudzām nevēlamām parādībām mūsu šolaiku sabiedrībā (arī ciniskajam politiskajam tirgum un ekonomiskajai krīzei) cēlonis nav zināšanu trūkums, bet gan atteikšanās no garīgajām vērtībām un to noniecināšana. Šodienas izcilos zinātnes un tehnikas sasniegumus ir ārkārtīgi bīstami nodot gudru, zinošu, bezdvēselisku būtņu rokās, kuru mērķis ir manta un vara par katru cenu. Kā izeju mēs redzam atgriešanos pie garīgajām vērtībām, vecāku, skolotāju un sabiedrības darbu bērnu garīgajā audzināšanā.
        Humānās pedagoģijas izpratnē skola (no latīņu valodas ‘scale’ – kāpnes) ir bērna garīgās izaugsmes, prāta un dvēseles pilnveidošanās kāpnes.
        Lai kļūtu par „humāno pedagogu”, Jums jāpieņem, ka Jūs un Jūsu bērni ir garīgas būtnes. Jāatsakās no formālas un autoritāras pieejas izglītības procesam. Tad seko Jūsu pašu pilnveidošanās ceļš. Atcerieties gudrību: izmaini sevi, savu attieksmi pret pasauli un pasaule tev apkārt izmainīsies.
Vispirms slīpē savu dimantu – dvēseli.

        Humānās pedagoģijas idejas un principus varam atrast pedagoģijas klasiķu: Komenska, Korčaka, Pestalocija, Ušinska, Suhomļinska, Tolstoja (izcilā krievu rakstnieka – jā, arī viņš aktīvi darbojies pedagoģijā) u.c. darbos. Pēdējās desmitgadēs humānās pedagoģijas idejas popularizē un iedzīvina izcilais gruzīnu pedagogs Šalva Amonašvili. No 2000.gada viņš Latvijā ir vadījis vairāk kā 10 autorseminārus par humānu un personisku pieeju bērnu audzināšanā. Š.Amonašvili ir daudzu interesantu un iedvesmojošu grāmatu autors, no kurām dažas ir tulkotas arī latviski, piemēram, „Kā klājas, bērni?”, „Skolas patiesība” u.c.

2009.gadā tika nodibināta Latvijas Humānās Pedagoģijas asociācija. (www.humped.lv)
Tā 2010. gadā plāno sekojošas aktivitātes:

  1. regulāras interesentu tikšanās (tuvākā 20.februārī plkst 11.00 Pētera baznīcā Rīgā.  Lasiet  www.humped.lv. )
  2. 3. – 5. augustā – vasaras nometne interesentiem Matīšos
  3. 25. – 26. oktobrī 4. Baltijas humānās pedagoģijas konference Smiltenē
  4. 27.- 30. oktobrī Š.Amonašvili autorseminārs Smiltenē
  5. gatavošanās 10. humānās pedagoģijas lasījumiem Maskavā 2011.gada janvārī.

 

 

Ja ir kādi jautājumi, rakstiet e-pastu uz dace_jaunzemeathotmail [dot] com

Tālis Jaunzemis
(Smiltenes novada Domes Izglītības pārvaldes vadītājs)
un
Dace Jaunzeme
(LU PPF studente)