Skip to Content

Pavasara Kopā būšanas svētki Intlapās. Notikums bez programmas.

Šīs reizes vadmotīvs bija – visiem kopā satikties, pieaicināt mūsu augstāko potenciālu – iekšējo gaismas centru un uz vietas lūkoties, kas mums ir „uzkrājumā”, kas tieši mums, tieši tagad ir nepieciešams kā grupai, kā grupas vienībai.
 
Viens moments, kam sevī jāpārkāpj, vai gluži pretēji – jāiekāpj tajā, - ļaut lietām notikt. Ļaut lietām notikt un ik brīdi būt autentiskam – būt patiesam pret dzīvo procesu, lūkojot ienest aplī to, kas ir uzausis iekšējā telpā.
 
Vēl viens pavērsiens – grupa nosaka grupas darbu – visi ir atbildīgi par jēgpilnu laiku un konstruktīvu apļa vadību. Līdz-radīšana un piedalīšanās svētkos.
 
Dzīve aplī kā īpašs kopā būšanas modelis.
Sakrāli ģeometriska kopība, kuras iekšienē top iespējams neiedomājamais un neizplānojamais. Grupas potenciāls ir grūti aptverams – ja vien mēs pilnībā spētu uz sevi paļauties un atraisīties. Mierīgi un nesteidzīgi.
Līdzdalība – ļaut atraisīties visiem. Tajos klusajos ūdeņos rodamas atslēgas.
 
Mūsu kopā būšanas gaitā uz vietas rodas metodes, risinājumi un piegājieni.
Turpinājumā izkristalizējas spēles/veidi/metodes –
 
Iesvētīšana aplī –
Katrs saka, dara jūt, kustas un veic visu, kas atnāk par cilvēku, kas šobrīd ir apļa centrā. Kas gan īsti notiek šajā procesā?
Piederības sajūta ir unikāla.
 
Saplūšana ar tēlu.
Saplūšana ar Gaujas dvēseli. Uzrunājam upes garu, un jautājam, lai tas atklāj sevi caur daudzajām mutēm un personībām. Visi „ieiet” Gaujā un runā caur to. Gauja atklājas kā personība. Tās aspekti runā caur katru, kurs saklausa un iemieso sevī kaut ko no Gaujas.
 
[..]
Es esmu čūska. Viltīga un neparedzama. Izmanto mani, ja vari. Esi kopā un esi atšķirti, bet mācies. Mācies to mācību, ko tev atnes čūskas sievišķā viedība.
 
Vijoties cauri paugurainēm es apaugļoju zemes. Viss manu atteku un pieteku tīkls ir manā pārraudzībā. Viena viļņojuma sakārtas, vienas ziņas, viens informācijas lauks...
 
Es esmu neparedzamība. Es esmu tur un es esmu šeit. Te es esmu un te vairs neesmu, Es neesmu nekur. Es plūstu un mainos un mācu tev plūsmu.
 
Izeju pār krastiem un atkal atkāpjos. Skalojos un atskalojos.
 
Iekšējā anatomiskā Gauja
 
Ar katru nākamo, kurš pieslēdzas procesam process iegūst jaunas dimensijas un jaunu spēku.

/Ilze/ Es sajutu Gauju kā dzīvu būtni, kurā ienirt, sajūtot viņas viltību, raganību un bērnišķo tīrību. Divējādība - Gauja runā uz mani un es izgaismoju Gaujas aspektus, ko jaušu sevī.
Ideja par līdzīgu iekšēju ceļojumu citas upes krastos.
Kā sākas upe? Kā beidzas? Kas vispār ir upe... un tieši šī.

 
 
Radīšanas stāsts.
Uzaust nākamais uzdevums kopējā stāsta radīšana. Mēs vēršamies iekšējā vērojumā pie sevis un lūdzam, lai mums atklāj kas par personāžu būsim šajā stāstā.
Pie apvāršņa parādās -
Gorgorotas jātnieks no Ziemeļiem.
Ria no rietumu mežiem
Jēzus un godzilla
Gaismas būtne
Alķīmiķis
Feja
Tas, nezin kas
Dienvidrietumu mežu jātnieki
 
 
Katrs no varoņiem ieiet tukšajā kartē – apziņas tumsā un ar savu vēstījumu izgaismo kādu daļu no kartes un liek notikumiem attīstīties.
Individuāls sākums. Pilnīgi dažādi stāsti, bet pamazām pasaules satuvinās un sāk dialogu ar citām pasaulēm. Mijiedarbības iespējas un sarežģījumi. No atsevišķajiem tēliem mēs sākam veidot kopīgu vēstījumu, atklātu caur dažādiem skatu punktiem.
 
Stāsts savijas kopā un caur Gargarotas jātnieku ienes kopējo dimensiju, varoņu tiecību pēc iekšējās attīstības un apgaismības.
 
Šajā Ceļā
 Sirdī atrodas pērle
Galvā atrodas čiekurs
Dimants virs galvas
Klusums runā tajā ir atbilde
Apgaismības realizācija vēderā – klāt arī rīsi ar lēcām.
 
 
Kas atklājas stāstīšanā?
Tas, ka esam aizmirsuši stāstnieka amatu sevī – esam aizmirsuši stāstīt stāstus. Šie stāsti ir kā mītiska radīšana, kaut kas šobrīd vitāli svarīgs.

Tā ir dzīvība, ko bieži sevī neielaižam. Izpausties tādās krāsās, kā vēlamies. Ietilpt esošajā, bet krāsaini, dažādi, aromātiski. Atļauties būt varonim. Atklāt. Sabalsoties ar citiem, viņu pasaulēm. Konflikts kā stāsta (un dzīves!) skaistuma elements.
Stāstā parādās kopējās dimensijas ar „reālo” pasauli. Šīs pasaules ir kā sīpola kārtas viena virs otras. Bet kaut kas paliek it visās viens un vienots.
Ilze/Ria sāk griezt burkānu dāla mērcei. Bez dēlīša, mazās plēksnītēs. Vēlāk Viktors/Alķīmiķis vaicā: "Vai tu parasti tā griez burkānus?" Ilze/Ria: "Nē. Es taču biju pie ugunskura, un tur taču nav dēlīša."
Jēzus Kristus mielojas ar burvju āboliem, kas RL atrodas uz virtuves galda. Un iegūst iesauku Jēpis.
Cik mēs ļaujam ieplūst sapnim savā esamībā?
 
Stāstā daudz brīvāk atraisās iekšējais cilvēka paštēls - spontanitātē atklājas patiesais un piemirstais. Šāda sevis izstāstīšana ir reāls sevis izpētes darbs.
 
Stāstā ievijas kolektīvās bezapziņas momenti. Mītiski tēli. Mītiskas situācijas, kurās vairums sajūt vienu un to pašu situācijas jēgu un kustību.
 
Karte atklājas daudzdimensionāla – tā skatāma dziļumā. Visi notikumi kartē notiek šeit un tagad, turklāt visi notikumi ir vienlaicīgi. Varam pēc izvēles atkal ieiet kādā notikumā. Laika dimensijas krustojas.
 
Stāstījums šādā veidā - tieša līdzība ar dzīvi, kā mēs caur individualitāti atkal iekļaujamies kopējā stāstā, kopējā veselumā. Spēja pieslēgties šai veseluma izjūtai.
 
Atklājas kvalitātes – drosme un padošanās padoties savā dziļi individuālajā, lai tas kļūtu par kopības sastāvdaļu.
 
Dzīvais stāsts – bērna pasaules atklāšana.
 
Gultu izlozēšana – vai tikai joks?
Šajā naktī esam septiņi. Izvēlamies septiņus enerģētisko centru pamattoņus un izlozējam gultas. Katrs dabū savu centru. Vai tikai nejaušība? Pārējo atklāj nākamā diena.
 
 
Rīts.
Kopējā dziedāšana un vingrošana. Ejam aplī pa saulei un katrs nākamais piedāvā, iesaka vingrojumu pozīciju, staipīšanās elementu. Visi kopā virzāmies no ķermeņa, pie elpas un iekšējās telpas izjūtas. Katrs pēc savas sajūtas papildina apli ar tobrīd nepieciešamo vingrojumu.
 
 
Pacelšanās pa centriem.
 
Ejam cauri centru/ čakru pamatkrāsām un vibrāciju toņiem. Atklājas, ka katram attiecīgā gulta ir bijusi tieši laikā. Visi kopīgi ieejam vienā līmenī un dalāmies vibrācijā, noskaņā un sajūtā. Cenšamies iziet no stereotipiem pie reālajām sajūtām – tā, ka runā katrs centrs. Izdzīvojam visus centrus.
Visi kopīgi pieslēdzamies vienam centram un lūkojam kāpēc persona dabūjusi tieši šo vertikāles aspektu.
 
Šeit dažas no pierakstītajām grupas aktualitātēm. Svarīgas grupas ietvaros konkrētajā laikā un vietā un nepauž universālu patiesību. „Es” runā – kāds runā caur konkrēto apziņas vibrāciju, izjūtu un skaņojumu.
 
Sarkans/ Muladhara
 
Tā zeme un šīs smaržas.
Tā ir atbildība, kuru uzņemamies. Mūsu pienākumi un kārtība.
Cik kārtīga ir mūsu istaba? Kādas ir mūsu attiecības ar ķermeni.
Man ir jāiemācās mīlēt zeme un mīlēt šī nosacītība, kuru esmu brīvi uzņēmies. Tas ir arī mans karmiskais uzdevums.
 
Oranžā
 
Balanss starp muladharu un manipuru. Mērenība un vienmērīgais plūdums, harmoniska piepildītība.
Es atraisos. Kā es atraisos? Mana ķermeņa seksualitāte un plastiskums.
Īpaša kustību enerģētika. Vēlies sačivināties zvirbulīt?
Brīvība formā.
Ļaušana brīvi aiziet
Būšana uz viļņa un viļņa noķeršana
Jaunā dzīvība. Pēctecība un viļņu turpinājums.
Līdzsvars starp manu gribu un ļaušanos.
Taču es esmu akla kustība, bez vadības. Mani ir jāizgaismo. Akla alkatība darbojas kopā ar pirmo centru. Juteklīgā matērija.
Tu esi processs un būšana procesā, bet neapzināts un duālas dabas, tev vajag otru, lai sevi piepildītu. Laiva atslēdz atslēdziņas
Es gribu būt dzidra kā avots
 
Manipura
 
Kur ir mans radīšanas spēks?
Kā es gribu tā daru!!!
Dara un daroša radīšana. Tu dari mani nemierīgu.
/Visi sāk aktivizēties un kārtot māju, mazgāt grīdas un nest malku/
Taču man prasās augstāka mērķa.
Izskatās, ka šis centrs īpaši attīstās noteiktā cilvēces evolūcijā – Eiropā – senā Roma. Cīņu māksla un varoņi. Organizēta reliģija.
Lielu manu lielu bēdu.
Liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju dziedādams. Ramtai ram tai radiridi rīdi, ram tai rīdi rallallā
 
Dzīves prieks un dalīšanās ar uguni, saulītes mātišķā daba.
Slinkums un inertums nepietiekamības gadījumā.
Skriet ar pieri sienā. Sila jesķ, no uma tože nado
 
Īpaši aktivizējās kursa darbu radīšanā studentiem.
 
Anahatta namahā. Zaļais Austriņš
 
Vadonis atskārst, ka ar viņu kopā ir dzīvi cilvēki.
Cik otrs ir mīļš
Lūdzu un paldies
Es esmu pieņemšanas tilts
 
Tev ir tieši tik daudz laika cik nepieciešama
Miers un harmonija
 
Es esmu sviesta zaglis
Es varu būt laimīgs
Es esmu laimīgs
mīļums
peace and love
 
valstu līderiem biežāk būtu jābūt manī un caur mani.
 
Mīļā Laima, Dieva meit’, nāc dziesmiņu darināt
Teic dziesmiņu, dziedi pati par jauniemi, par veciem.
 
Kas tu esi, kas tu būsi zina tikai tava sirds.
 
Esi esi, kas tu esi
Esmu esmu, kas es esmu
Dieviņš zina, Laima zina, kas bijāmi, kas būsimi
 
Tā ir sirds, kas zina
Sirds gudrība
Es esmu ne liels ne maz
Ar visiem kopā un pa vidu
 
Cik viegli ap sirdi!!!
Vai tev sūds ap sirsniņu aptinies?
 
Tīrība un vieglums
Sirds ceļš
Tu atnāc šeit dēļ citiem
Sirds, caur kuru atpazīst mīlestību – atslēgu uz debesu vārtiem
Vārti uz garu un pilnību
 
No kurienes esi nācis, kas esi patiesībā
Patiesa vertikālē balstīta horizontāle
 
Pati zeme kā sirds.
 
Vishudha
 
Es Jums ticu
Mēs esam eņģeliskas būtnes, debesu iemītnieki
I see You
 
Man sāp ja meloju, cenšos teikt patiesību, tīru tāda kāda tā ir.
 
Brīžiem vajag izraut korķi un gavilēt
Šaubas spiež un kaut kas ieķeras kaklā
 
Saziņa telpā un komunikācija
Mēs latvieši tādi intraverti, balss reti kad skan pāri kalniem un lejām..
 
Ko īsti māca komunikācijas fakultātē?
Uz mutes jau neesmu kritis
Labiblabi blabi bla
 
Kāda ir mūsu jēga?
Zinu kā rīkoties korekti, jo esmu izglītots
Māku piestumt ausis ar batoniem
Es esmu patērētāju kultūras palīgs un eko dzīvesveids
Vienoties un parakstīties parakstu ministrijā
Apņemos dzīvot laimīgi
Es varu sludināt
Es runāju, bet vēl nemāku ieklausīties
 
 
Paraksts
Man vienkārši patīk runāt un kāpēc man būtu jāierobežo sevi ar kaut ko vienu, kā, piemēram „taisnība”
Domburiskais šarlatānisms
Euro vide, euro dzīve un eirovīzija
Nepietiekamas redzamības apstākļos ieturēt drošu distanci
Lai slavēts tas kungs
Lūdzu, paskaidrojiet, kas ir garīgums
Garīgums ir dievišķa skata atklāsmes simbioze, kas nav komunicējama noteiktos izteiksmes līdzekļos
Runāšana izrunājās
Prast paust. "Tu esi pateicis tik, cik otrs ir dzirdējis." Visp saraudāšanās šķiroties ļoti sabalsojās ar šo aspektu. Klausies un esi dzirdams. Ļauj skanēt.
 
Adžna
Ilūzijas šķīst
Tik daudz ko ieraudzīt un tik daudz ko aptvert
Novērojums ir būtiskāks par izpaudumu
Visa patiesība vienā vārsmā
Aiz sajūtām, aiz maņām, beidzot iespēja būt klusumā
Es izdzirdu Krišnas stabules skaņas un aizmirsu par sevi
Beidzot vārdiem vairs nav jēgas
 
Es vēroju radīšanu
Es skatos, ko es radu
Top gaisma
 
Jo nav nekā cita bez manis
 
Es esmu vizionārais dzejnieks un pierakstu To, tas raksta caur mani.
Es vēroju ilūzijas un neesmu neviena no tām
Es esmu tur un esmu šeit
 
I see You. Totally
 
Vat – Eva un Adam – s Family
 
Unconditional Joy and Vateva
 
Svētpanks no bankas
 
Vāks
 
Susuru pranayams un I smell You
 
Domu atliekas un mikimurgi un izvemti kultūras tēli
 
Es esmu elpojoša dzīva gaisma
Es esmu gaisma tavos kapilāros, tu ieelpo gaismu un izelpo gaismu, tu ēd gaismu un dzer gaismu
 
Kas esi tu pats
 
Vārdi izzūd
 
Aum
 
 
 
Vakara saruna - Dalīšanās ar saviem sapņiem
 
Cik vērtīgi gan būtu, ja mēs padalītos ar saviem sapņiem?
 
 
Intlapu mīts
 
Kas ir šis mīts
 
Intiņi, totēmisti un āderu pētnieki
Lapiņi, gaismas būtnes, kas audzē gaismas kokus. Savienojas ar zemes režģi un kristālisko režģi. Rozā delfīnu vibrācijas.
 
Vienotības bāka, kurā māca iziet no sašķeltības. Apvienot lapiņus un intiņus Intlapās
 
 
 
 
Deviņi bramaņi svētajā kokā
 
Atnāca sunītis
Izraka bedrīti
Iestādījām tajā
gaismas sēklu
 

Komentāri

8

  Gulētāji mēs tomēr bijām astoņi! 8 krītiņi, 8gultas

miera mīlestībā un mīlestības mierā

Gauja atklāj savu praksi

Gauja atklā sava karma jogu, ka tās ceļš ir plūst no sākuma līdz galam, no noliktā brīža līdz tās galam. Viņa ir nedz ļaunajā nedz labajā, bet darošajā"un plūstošajā. Tā nav bezapzināta, bet pati apzinās savu miesu un kaulus. Tai ir elektromagnētiskā plūsma līdzīgi kā cilvēkam aiz mugurkaula ēteriskajā ķermenī, tādi kā elektromagnētiskie skriemeļi, atomu lodītes, kas palīdz koordinēt savas plūsmas. Līdzīgi arī mēs paši varam apzināties savu ķermeni un no bezapziņas pāriet uz apziņas izpaudumu.
Om namah Gauja

Gauja mūsos..

Gauja ir Apziņa(Pati Dzīvība(TAS)) kā jau plūstošais ūdens, kas ir dzīvīgs(kustīgs)sevī ... Tās sākums ir beigas un beigas ir sākums jo tā ir TAS(Apziņas Okeāns(Dievs)) !!! Nav tai kaulu jo bezkaulībā IR DZīVīBA ! TAM, kas pats IR TAS nav vajadzīga vadība -tās esība ir perfekcija...Daba ir Absalūtā vienumā ar sevi pašu(Dievu)-tāpēc tai nav ego(cenzora) un ik kustība ir Tā apliecinājums... Apziņa ir TAS kas IR tik atšķirības ir sevis pieņēmšanas plašumos-sevis atpazīžanā...Tu esi tas ko peņem par sevi esam... Ikviens ir TAS !!!

Tas ir TAO(DAO)=PatiESība(cik vien meli(vārdi) uz to spēj norādīt)...
http://home.parks.lv/lizard/dao.htm

 Om Tat Sat 

hop

Jauki un paldies par rakstīto! :) varēju izjust un saņemt Jūsu piedzīvoto. Tas tiešām ir jauki.. jauki.. jauki... :)))))

un tagad sanāk tā kā kad ir ezerā plunkšķis! Jūs ieplunkšķējāt un mazie vilnīši nu atnākuši līdz manīm.. :)))

labi sajust.

Ir viens spēks un Tas ir Mīlestība!