Skip to Content

Idejas mājmācībai

Apkopot un izplatīt informāciju par to, kādus mācību līdzekļus un metodes visefektīgāk izmantot mājas apstākļos, lai bērns iegūtu labu izglītību.

Par vēsturi.

 Esmu ievērojusi, ka vēstures mācīšanā Latvijā joprojām dominē notikuma metode - galvenais ir notikums, par kuru stāstot tiek pieminēti apstākļi un uzskaitīti cilvēku vārdi un uzvārdi.

ASV ir populāra vēstures mācīšanas metode caur varoņiem. Centrā ir varonis ar savām rakstura īpašībām, kas izpaužas attiecīgajos apstākļos - vēsturisku notikumu kontekstā. 

Satura barotne