Skip to Content

Ceturtā Baltijas Humānās Pedagoģijas konference

 
Ielūdzam skolotājus , vecākus, jauniešus ar interesi par pedagoģiju
2010.gada 26. oktobrī uz
Ceturto Baltijas Humānās Pedagoģijas konferenci
“Šo ceļu mēs ejam kopā mīlestībā”

Konference veltīta tiem cilvēkiem pedagoģijā, kuri meklē garīguma caurstrāvotus, individualizētus un mūsdienīgus risinājumus skolas un sabiedrības atjaunošanai.

Norises vieta:   
1.daļa Smiltenes Kultūras un Sporta centrs, Gaujas iela 1,
2.daļa Smiltenes ģimnāzija, Dakteru ielā 27


reģistrācija no 9.00, atklāšana 10.00 Dalības maksa 2 Ls
Sīkāku informāciju var saņemt un dalību pieteikt pa tālr. 64707579 līdz 20. oktobrim
Informācija un programma www.humped.lv; www.smiltene.lv
Konferenci organizē Smiltenes novada dome sadarbībā ar Latvijas Humānās pedagoģijas asociāciju un  Rīgas Anniņmuižas vidusskolas Humānās pedagoģijas centru .
 
Darba programma 26.oktobrim
 
Iespēja apmeklēt unikālu profesora Šalvas Amonašvili autorsemināru
 Humāna un personiska pieeja bērna audzināšanā un izglītošanā”

Darba programma 27. - 30.oktobrim:

 No 27.- 30. oktobrim

aicinām skolotājus, vecākus, jauniešus ar interesi par pedagoģiju uz akadēmiķa, psiholoģijas profesora, Krievijas izglītības akadēmijas goda locekļa, Maskavas pilsētas pedagoģiskās universitātes Humānās pedagoģijas laboratorijas vadītāja, Starptautiskā Humānās pedagoģijas Centra vadītāja   Šalvas Amonašvili (Krievija) autorsemināru .
Tā ir vienreizēja iespēja pedagogiem, studentiem, vecākiem, vecvecākiem un topošajiem vecākiem, interesentiem izzināt un iemācīties humāni personisko pieeju bērna audzināšanā un izglītošanā. Seminārs notiek ļoti ieinteresētā, emocionāli piesātinātā atmosfērā, kur ļoti konstruktīvi un strukturēti vienkāršā valodā tiek izskaidrotas pamatlietas, pamatkļūdas un pamatmetodes, kā audzināt cilvēku, ņemot vērā katra bērna individualitāti.
Tā ir augstas kvalitātes izpratne par bērna garīgo vērtību attīstīšanu. Šis unikālais autorseminārs dod iespēju skolotājiem, izglītības vadības speciālistiem un vecākiem izzināt audzināšanas un izglītošanas pieeju, kas veido cilvēku par cilvēku, pašam viņam uzkāpjot pa savas garīgās izaugsmes kāpnēm.
 
Norises vieta:   Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola, Rīgas ielā 16 c, Smiltene;
Norises laiks: 27. oktobrī 10.00-17.00; 28.-30. oktobris no 9.00-16.00
Klausītāji saņems IZM apliecinātas tālākizglītības apliecības par 32 stundām. Semināra darba valoda- krievu valoda. Dalības maksa/ziedojums  2 Ls par semināra dienu.
Sīkāku informāciju var saņemt un dalību pieteikt pa tālr. 64707579 līdz 20. oktobrim
Pirms autorsemināra un starpbrīžos būs iespējams iegādāties Š. Amonašvili grāmatas latviešu valodā : „Kur esi mans smaids”, „Kā mīlēt bērnu”, „Lai dāvātu bērnam zināšanu dzirksti, skolotājam sevī jāuzņem Gaismas Jūra”, „Bērna kausā mirdz kultūras grauda iedīglis”.
 
Šalva Amonašvili ir psiholoģijas doktors, profesors, Krievijas Izglītības akadēmijas goda loceklis,Humānās pedagoģijas laboratorijas vadītājs Maskavas pilsētas Pedagoģijas universitātē, Šalvas Amonašvili grāmatu apgāda vadītājs, Maskavas 1715. un Sanktpēterburgas 38. eksperimentālās skolas zinātniskais vadītājs.
Šalva Amonašvili dzimis 1931.gadā Tbilisi (Gruzija). Beidzis Tbilisi universitātes Orientālistikas fakultāti. 60.-70.gados vadīja masveida eksperimentu Gruzijas skolās. Šis eksperiments guva plašu atbalsi visā pasaulē, jo pamatoja jaunu zinātnisku virzienu, kas kļuva pazīstams kā “Humāna un personiska pieeja bērniem izglītošanas procesā”. Viņa “Dzīves Skolas” sistēmu Krievijas Federācijas Izglītības ministrija iesaka izmantot praksē.
Daudzu grāmatu, tulkotu vairāk kā 30 valodās, autors: “Pedagoģiskā simfonija” (trīs grāmatās), “Mācību novērtēšanas pamati”, “Radot cilvēku”, “Vēstules meitai”, “Pārdomas par humāno pedagoģiju”, “Dzīves Skola”, „Patiesība par skolu“, „Kāpēc dzīvi nenodzīvot kā gara varoņiem“, „Bērna kausā guļkultūras grauda iedīglis“ u.c.
Š.Amonašvili ir pedagogs novators, kurš pielieto un popularizē Sadarbības pedagoģiju. Plaši darbojas, nostiprinot humānās pedagoģijas idejas — vada seminārus Krievijas un NVS valstu skolotājiem, māca studentus un aspirantus. Kopā ar akadēmiķi D.Zujevu izdod “Humānās Pedagoģijas Antoloģiju” 100 sējumos (40 sējumi jau ir iznākuši). Antoloģija ietver lielo domātāju (Pestolocijs, Uznadze, Korčaks, Makarenko u.c. )  filozofiskās tēzes par audzināšanu, mācīšanos, cilvēku garīgo attīstību. Iepazīstoties ar pedagoģijas klasiku no pirmavotiem, kurs skolotājs var veidot savu pedagoģisko gudrību, filozofiju.
 
Rakstu iesūtīja: 
Ilze Šulte