Skip to Content

Holodinamika („laika mašīna”)

Holodinamika (Ievads pamatjēdzienos).
 
23. aprīlī, sestdien, no pl. 10.00 līdz 19.00, Rīga, Klīveru iela 3
 
PRAKTISKĀS PSIHOLOĢIJAS metodes
HOLODINAMIKAS ievada seminārs

„Dzīves pamatvērtību atjaunošana
(personības, ģimenes, vispārcilvēcikajā līmenī)”

pieredzējušo psihologu Svetlanas PRIVAĻSKAJAS (Maskava)
un Dāvida PERSICA (Maskava) vadībā.

Abi ir psiholoģijas grāmatu autori, klīniski rezultatīvākā Maskavas holodinamikas centra vadītāji, Viskrievijas profesionālās psihoterapeitu līgas (VPPL) locekļi, pieprasīti semināru pasniedzēji Krievijā, ASV u.c.

DALĪBAS MAKSA Ls 25 *
*Dalībniekiem, kas apmeklējuši iepriekšējos seminārus – 20 Ls

-------------------------
PIETEIKŠANĀS un sīkāka informācija ilze [dot] ulmatgmail [dot] com, 26622603 (Ilze), 25999068 (Jana, pēc 17:00), norādot vārdu, uzvārdu, e-pastu, kontakttālruni.
Seminārs notiks krievu valodā. Lūdzu, pieteikumā norādiet, vai būs nepieciešama sinhronā tulkošana latviešu valodā!
-------------------------

Holodinamika („laika mašīna”)
Semināra dalībnieki apgūst vienkāršu, efektīvu un drošu psiholoģijas metodi dažādu dzīves problēmu risināšanai. Metode balstīta uzskatā par pasaules Veselumu un Vienotību. Holo-dуnamics - Veseluma dinamika jeb Virzība uz Vienotību (angļu v. „the whole-dynamics” ) Holodinamikas pamatlicējs Vernons Vulfs, ASV Kalifornijas fizikas un psiholoģijas doktors, izmantojot senās zināšanas, radīja rietumu cilvēkam pieņemamu metodi, kā maigā un mīlestības pilnā veidā dziedināt dvēseli, izmainot domformas, priekšstatus, pieķeršanās un atkarības. Šī metode palīdz nonākt līdz problēmas būtībai, tās cēlonim, kas reizumis sakņojas tālā pagātnē (bērnībā, atrodoties mātes miesās, dzimtas pagātnē, cilvēces vēsturē). Pacients kļūst dziedināšanas procesa aktīvs dalībnieks un atbildes, izmantojot savu zemapziņu, atrod pats. Metode palīdz iepazīt katram sevi un atklāt savu iekšējo potenciālu.


Semināra vadītāji:
 
 Davids Persics– fiz.matem. zinātņu kandidāts, Maskavas un Amerikas matemātiķu biedrību loceklis, psihologs, Viskrievijas profesionālās psihoterapeitu līgas (VPPL) loceklis, halodinamikas meistars – skolotājs


Svetlana Privaļskaja
– psihologs, Viskrievijas profesionālās psihoterapeitu līgas (VPPL) locekle, halodinamikas meistare – skolotāja, brīvās elpošanas meistare, centra vadītāja (Maskavā), Starptautiskās ekoloģiskās apziņas Akadēmijas akadēmiķe.

Grupas: