Skip to Content

Brīnišķīgā Sēlija

Mums vēl ir pāris brīvas vietas busiņā mūsu brīnišķīgajā Sēlijas kultūrvides iepazīšanas braucienā šīsnedēļas nogalē – 1. un 2.oktobrī.

Esam iecerējuši izstaigāt Boļānu ekoloģiskās sētas Dabas takas, pabūt Daborkalnā, Sudrabkalnā un citos Sēlpils kalnos, Jēkabpils Sēļu sētā iesvētīt Kartupeļu dienu, paskatīt, kas citviet Jēkabpilī notiek. Tāpat arī kāpsim Dignājas pilskalnā un varbūt sadzirdēsim dignojīšu stāstus.

Vakarā dosimies uz Zasu, kur viesu mājā Bērzzemnieki mūs sagaidīs jauks un iedvesmojošs, pašu radīts un uzturēts dzīvesstāstu un dzīvesdziesmu vakars (tēju un kārumus vakariņu galdam ņemam līdzi groziņā). No rīta, pabrokastojuši (brokastu pasūtīsim viesu mājas saimniekiem), zasiešu ceļotāju pavadoņu vadīti iepazīsim Zasa parku, dzirnavas, ūdeņus, ceļus un akmeņus. Tad dosimies uz Raiņa bērnības zemi Tadenavu, pēc tam, - uz Aknīsti baudīt tās apkārtnes gleznainajās un mītu apvītās ainavas. Un gluži vakars droši vien būs jau klāt, kad atkal, vēl reizi pabūsim Mūsmājās, Neretas Riekstiņos....

Tādas dienas mūs sagaida Sēlijā. Vēl vairāk par braucienu var uzzuināt zvanot vai rakstot man – Guntai Saule (e-pasts; sauleguntaatgmail [dot] com, tālr.: 28846708) - es patiesi priecāšos šai braucienā būt kopā ar jums:)

Komentāri

Pievienot jaunu komentāru

  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Atļautie HTML tagi: <p> <a> <em> <i> <b> <strong> <cite> <code> <address> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <big> <br /> <br> <ins> <del> <q> <s> <u> <acronym> <abbr> <blockquote> <br /> <dfn> <hr> <kbd> <pre> <samp> <small> <strike> <sub> <sup> <tt> <var> <img> <h3> <h4> <h5> <h6> <h1> <h2> <div> <table> <thead> <tfoot> <tbody> <caption> <th> <tr> <td> <fieldset> <legend> <map> <area> <span> <style>
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.

Vairāk par formatēšanas iespējām

SARGS
Šis ir vajadzīgs, lai pasargātu portālu no automatizētajiem interneta sērfotājiem un izvairītos no spama. Ievērojiet lielos un mazos burtus!
SARGA Attēls
Ievadiet simbolus, kas redzami attēlā (secībā).