Skip to Content

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē iepazīstina ar Latvijas pieredzi

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē iepazīstina ar Latvijas pieredzi un prioritātēm izglītības sistēmas sakārtošanā
28/11/2011 14:40

Šodien un rīt, 2011.gada 28. un 29.novembrī, izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis un Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs Mareks Gruškevics Briselē piedalās Eiropas Savienības (ES) Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē, pārstāvot Latvijas Republiku Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē tiks pieņemti Padomes secinājumi jautājumos, kas saistīti ar mācību mobilitātes kritēriju, valodu prasmēm mobilitātes veicināšanai, augstākās izglītības modernizāciju, kā arī ar jaunatni un sportu saistītos jautājumos. Tiks pieņemta arī Padomes rezolūcija par atjaunotu Eiropas izglītības programmu pieaugušajiem.

Šodien, piedaloties ministru debatēs par efektīvu ieguldījumu izglītībā un apmācībā krīzes laikā, izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis akcentēja nepieciešamību mazās lauku skolas veidot kā daudzfunkcionālus centrus, īpašu uzmanību pievērst pedagogu tālākizglītībai un informācijas tehnoloģijām, kam jākļūst par galveno skolēna un skolotāja palīgu ikdienas darbā. Ministrs arī informēja par Latvijā izstrādāto reformu plānu, kas paredz palielināt publisko finansējumu, pakāpeniski pārejot uz pirmsskolas izglītības finansēšanu bērniem no pusotra gada vecuma, lielāku skolu autonomijas veidošanu, skolu direktoru menedžmenta funkciju attīstīšanu, kā arī augstākās izglītības finansēšanas modeļa pilnveidošanu.  

'Viss raksts: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/8116.html

Komentāri

Pievienot jaunu komentāru

  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Atļautie HTML tagi: <p> <a> <em> <i> <b> <strong> <cite> <code> <address> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <big> <br /> <br> <ins> <del> <q> <s> <u> <acronym> <abbr> <blockquote> <br /> <dfn> <hr> <kbd> <pre> <samp> <small> <strike> <sub> <sup> <tt> <var> <img> <h3> <h4> <h5> <h6> <h1> <h2> <div> <table> <thead> <tfoot> <tbody> <caption> <th> <tr> <td> <fieldset> <legend> <map> <area> <span> <style>
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.

Vairāk par formatēšanas iespējām

SARGS
Šis ir vajadzīgs, lai pasargātu portālu no automatizētajiem interneta sērfotājiem un izvairītos no spama. Ievērojiet lielos un mazos burtus!
SARGA Attēls
Ievadiet simbolus, kas redzami attēlā (secībā).