Skip to Content

Dzīvā dziedāšana un muzicēšana

Izdziedāt Dzīvi. Dzīvot Dziesmā. Lai dziesma dzied tevi.
Tas esi Tu, kas izdzied, izteic, izzina Dzīvē sevi .
Tu skani. Tu skani manī. Mēs esam viļņojums. Es skanu jums.
Kustība paliekot mierā un Miers esot kustībā.
Miera un Radīšanas Jūra un Saule.
Vilnis top starā, kā gaisma aizviļņo skaņa.
Uzmanība. Apzinīga, apzināta Sevis Sajūta. Darbībā, šī mirkļa radīšanā.
Apziņas plašums un dziļums, brīvas Esības piedzīvojums.
======================
To mēs mācamies un tas mūs māca.
Atrast neredzamu gaismu sevī, kas padara gaišāku visu redzamo.
Pavisam vienkārši - ar dziedāšanu.
Tā arī mācamies - brīžiem uzmirdzot viens otram.
No tām dzīlēm, kuras saviļņo skaņas vibrācija.
Un tā iznes virspusē - mūsu dzīvē - jaunu zināšanu.
Par to, kas esam, kādi esam un varam vēl būt.
Visu atklājot, atverot, ieraugot, sajūtot atkal no jauna.
Vai zini, ka vari būt sevī zieds, kurš uzplaukst bez rimas, bez gala?
========================== 
Mūsu pieredze? Folkloras kopās, ar draugiem, ģimenē iegūta un krāta,
ne mazums gadu divās skolās vienlaikus bērniem tālāk dota,
vēl divus gadus Sadziedāšanās izdziedāta.
Un tomēr tā  īstā nav pastāstāma, vien pašam pieredzama.
Un tomēr jūtamies aizvien kā sākumā, jaunu atklājumu priekšā...
==========================
Kā tas notiek? Sanākam kopā un tālākdodam, ko zinam un jūtam. Un atkal no jauna ko iemācamies aizvien.
Gan savā nodabā padziedot, gan pie citiem aizbraucot.
Tad nu tālāk zinies pats, vai gribi ar mums kopā sevi dziedot izzināt,
atklāto tālāk nest, dzīvi gaiši ieviļņot, ieskandināt.

J.

Iedziedāt pavasari sevī

Labu laiku bijām Rīgu mazliet atstājuši novārtā un dziedājām dažādās citās vietās. Taču tagad atkal esam uzsākuši pavasara sadziedāšanos ciklu Laimas Draugu namā Sporta 2a. Tad nu otrā tikšanās (no trijām vai četrām iecerētajām) norisēs 28.aprīlī. 

Rotāšana Gleznotājkalnā 5.jūnijā 19.00 un Jāņu ielīgošana pirmssaulgriežu laikā

Varat pievienoties rotāšanas dziesmu dziedāšanai 5.jūnija pievakarē Siguldā.
Tā iecerēta līdz plkst 21, lai būtu iespējams tikt uz pēdējo Rīgas vilcienu.

Vēlos pateikt paldies visiem, kuri devās palīgā Dacei novadīt sadziedāšanos Vaidavā, kamēr pats biju mācībās un Rasa beidz Mūzikas akadēmiju - saņēmu vislabākās atsauksmes par šo notikumu :)

Nākošā tikšanās Vaidavā paredzēta 1.jūlijā. 

SAJŪTU UN MEDITĀCIJAS VAKARS - CITĀDĀ TURAIDA

  MUZEJU NAKTS

SAJŪTU UN MEDITĀCIJAS VAKARS - CITĀDĀ TURAIDA

2010. gada 15. maijs

Pasākuma mērķis: Aicināt apmeklētājus meditatīvi uztvert Turaidu – Dieva dārzu. Aicināt ikvienu meklēt ceļu uz harmoniju un saskaņu ar sevi un dabu, vienojoties gaismas ritā
Par stipru un gaišu Latviju!”.

Dzīvās dziedāšanas un muzicēšanas grupas darbi

26.febr.  Sadziedāšanās Rīga Sporta 2a

 2.marts  Sadziedāšanās Druvienas skolā

 4.marts  Pasaku vakars Jaunpiebalgā kopā ar Anitu Vīksnu

 7.marts  Tikšanās Siguldā - Valdorfpedagoģijas bērnudārzā

 8.marts  Tikšanās Jūrmalas muzejā - bērnu pasakas (Vaivaru un Jūrmalas alternatīvā skola)

10.marts  Tikšanās Humānās pedagoģijas asociācijas pasākumā

11.marts  Sadziedāšanās Jaunpiebalgas Tautskolā

Komentāri

dziedam

 skaisti!
kas dzied, kas dejo un dzeju dzejo
visi kopā Latvijā vējo

RUNĀT POZITĪVI AR "SEVI" IR SKAISTI!
Oskars Strēlnieks

Satura barotne