Skip to Content

Montesori pedagoģija

             Montesori pedagoģija – visā pasaulē jau apmēram 100 gadus atzīta pedagoģijas metode – Itālijas ārstes un pedagoģes Marijas Montesori izstrādāta veseliem bērniem. Metode apmācībai domāta no apmēram 2 gadu vecuma, bet patiesībā bērns tai ir gatavs jau no dzimšanas (gatavs konkrētai attieksmei pret sevi). Latvijā Montesori apmācība vairāk pārstāvēta mācību kabinetu veidā, bērnudārzos vai integrēta standarta programmā pieejama jau gandrīz 20 gadus, arvien notiek jaunu Montesori skolotāju apmācība. Pasaules pieredzē – arī Montesori skolas. 

 Metodes realizēšanai nepieciešami-

 -speciāls didaktiskais materiāls,

 -sagatavota vide,

 -apmācīts pedagogs.

             Marija Montesori savu bērnu apmācības metodi izveidoja, vērojot bērnus to nodarbībās, pētot bērnu sensitīvos attīstības periodus, izmantojot savas zināšanas medicīnā, psihiatrijā. Izcilā ārste un pedagoģe ievēroja bērnu dabisko vēlmi nepārtraukti attīstīties, apgūt jaunas prasmes, vēlmi darboties mērķtiecīgi…un – būt disciplinētiem, uzturēties sakārtotā vidē! Šajā metodē tiek respektēta bērnu īpatnība kādu uzdevumu veikt neskaitāmas reizes, kamēr pilnībā apgūta jaunā prasme, kā arī tas, ka bērnu attīstību un sadzīviskas iemaņas, komunikāciju attīsta dažādu vecumu bērnu apvienošana vienā grupiņā. Bērniem tiek atļauts pašiem izvēlēties izpildāmos uzdevumus, savu attīstības tempu, tiek respektēts bērns kā personība. Darbošanās devīze – „Palīdzi man to izdarīt pašam!” Caur kārtību, bez kuras nav iedomājama kvalitatīva darbošanās, ārste ved bērnu pie brīvības (bērns pats izvēlas, kuru vingrinājumu viņš vēlas veikt un, cik ilgi to vēlas darīt).
 

            Darbā ar bērniem tiek izmantots mācību materiāls – estētisks, krāsains, speciāli sagatavots, kas iedalāms grupās:

 -praktiskās dzīves materiāls,

 -sajūtu jeb sensorais materiāls,

 -valodas attīstības materiāls,

 -matemātikas materiāls

 -kosmiskais jeb pasaules izziņas materiāls.

 Didaktiskais materiāls ir pievilcīgs un aicina bērnu darboties. Nodarbībās bērns apgūst citu par citu sarežģītākus uzdevumus, kas netieši sagatavo skolai – rakstīšanai, lasīšanai, matemātikas apguvei. Nav būtiska uzdevumu secība pēc sarežģītības pakāpes pieaugušo izpratnē, jo bērni savā attīstībā ir dažādi… Bērns materiālu "izdzīvo", iemācoties ar to strādāt, izdzīvo caur savām sajūtām – caur redzi (iemācās krāsu, formu, lielumu utt.), dzirdi (piemēram – ne tikai redz, kā ūdens pārlīst no viena trauciņa otrā, bet arī saklausa to), tausti (iemācās ģeometriskās formas, burtus, ciparus atšķirt pēc taustes), utt.

             Montesori kabinetā visi darba materiāli ir izvietoti ērti, pārskatāmi, bērnam pieejamā augstumā, viss veidots tā, lai bērns pats varētu paņemt un nolikt materiālu. Savukārt pedagoga uzdevums ir palīdzēt bērnam pareizi darboties, palīdzēt, ja nepieciešams, bet netraucēt un nesteidzināt bērnu.

 Piemērs (viena uzdevuma veikšana, kuru bērns izvēlējies pats):

             3 gadus vecs bērniņš ienāk kabinetā, izvēlas no plauktiņa paplātīti ar 2 trauciņiem, no kuriem vienā ir iebērti zirņi( vēl uz paplātes pa vidu ir novietota karotīte). Bērns ņem paplāti un aiznes to pie galdiņa, apsēžas. Pedagogs, ja bērns šo uzdevumu ir izvēlējies pirmo reizi, pamāca bērnu - parādot, ka labajā rokā ir jāpaņem karotīte un japārceļ pakāpeniski visi zirņi uz otru trauciņu. Bērns sāk „strādāt”, un, kad "darbiņš" padarīts, pedagogs parāda, ka trauciņi ir jāsamaina vietām, un atkal, ja vēlas, var sākt no jauna – no kreisās puses uz labo...uzdevumu atkārto vairākas reizes, līdz viņam apnīk un var paplātīti sakārtotā veidā nest atpakaļ uz pauktiņu. (Šajā uzdevumā bērns trenē rociņu, tās kustību rakstīšanas virzienā, jo zirņi tiek pārcelti no labās uz kreiso pusi. Un trenē ne tikai roku, bet arī redzi, savas kustības uztveri un izpratni par to, dzirdi (zirņi skan), uzmanības noturību –izpildīt uzdevumu līdz galam. 

Montesori ārstnieciskā pedagoģija domāta bērniem ar dažādām attīstības problēmām. Tai pamatā ir tāda pati filozofija un principi kā klasiskajā Montesori pedagoģijā, bet ir vairāk vērojama didaktisko materiālu pielāgošana un pat veidošana katram bērnam individuāli, kā arī darbs parasti notiek kā Montesori terapija – individuāls pedagoga darbs ar bērnu vai mazu bērnu grupu Montesori kabinetā. Montesori ārstnieciskajā pedagoģijā ir nedaudz ierobežota bērna izvēle un darbs vairumā gadījumu notiek pēc principa, ka vienu materiālu darbam izvēlas bērns, otru – pedagogs. Pedagogs ir arī bērna ar speciālām vajadzībām attīstības virzītājs, izvēloties un piedāvājot bērna attīstībai nepieciešamos didaktiskos materiālus un izvirzot konkrētu korekcijas mērķi.

 Montesori izstrādātās apmācības rezultātā bērns daudz ātrāk,vieglāk izzina pasauli, jaunu iemaņu apgūšanai tiek patērēts daudz mazāk laika – bērns darbojas ar prieku, piedalīdamies rotaļu veidā pieaugušo pasaules norisēs, tajā pašā laikā – attīstoties. Skolas gaitas uzsākot, šie bērni ātrāk un vieglāk apgūst mācību vielu, spēj prasmīgāk veikt mācību uzdevumus un sakārtot vidi ap sevi sekmīgam darbam.

 Lūdzu uzdot jautājumus, kas par šo tekstu ir neskaidri,  ko vajadzētu paskaidrot tuvāk!
LŪDZU ATSAUKTIES MONTESORI PEDAGOGUS, KAS VĒLĒTOS PIEDALĪTIES ŠĪS BRĪNIŠĶĪGĀS APMĀCĪBAS SISTĒMAS POPULARIZĒŠANĀ!!(ja vēlētos būt Montesori darba grupiņā - tad rakstīt Inai uz e-pastu ozolitesatinbox [dot] lv vai no šīs formas: http://tavaskola.lv/?q=user/20/contact
Ceru uz sadarbību !