Skip to Content

Pieaugušo izglītības programma "Zaļā skola"

Zaļā skola ir Vides aizsardzības kluba bezmaksas Vides izglītības programma pieaugušajiem, kas pastāv teju jau divdesmit gadus. Lai arī Zaļajā skolā galvenie dalībnieki ir pieaugušie, veicināts tiek ģimeniskums un dalībnieki aicināti apmeklēt nodarbības, Dabas vērotāju nometnes un citus Zaļās skolas pasākumus kopā ar visu ģimeni.
Galvenais iemesls veidot šādu skolu bija apsvērums, ka bērniem un jauniešiem ir iespēja apgūt vides zinības skolās un augstskolās, taču pieaugušie šai ziņā ir “apdalīti”. Tā radās atvērta skola kur ikvienam ir iespēja pēc brīvas gribas un iedvesmas apmeklēt interesējošās nodarbības un, pilnveidot savas zināšanas dažādos ar dabu, vidi un dvēseles ekoloģiju saistītos jautājumos.
Zaļajā skolā notiek daudz un dažādas aktivitātes. Galvenie darbības virzieni ir regulāras nodarbības, kas notiek katru otro trešdienas vakaru, bet divreiz gadā Dabas vērotāju nometnes. Zaļajā skolā notiek arī dažādi vides izziņas izbraucieni, talkas, koncerti, dzejas, vides mākslas, zaļo filmu vakari un vēl daudz kas cits.
Zaļās skolas nodarbību programmu var pielīdzināt putnam, kam ir divi spārni – viens zinātniski, akadēmiski izzinoši konservatīvais, kad uzstājas dažādi zinātnieki un savu jomu speciālisti, bet otrs – radoši mākslinieciskais, kur vieta ir vides estētikai, dzejai, mūzikai – dvēseles ekoloģijai.
Visas nodarbības notiek bez maksas, jo šobrīd Zaļo skolu ir atbalstījuši AS Latvijas Valsts meži.Vides aizsardzības kluba Zaļā skola ir atvērta visiem interesentiem un uz nodarbībām nav iepriekš īpaši jāpiesakās. Vienīgais ierobežojums ir nometnes, kur dalībai priekšroka tiek dota aktīvākajiem/ regulārākajiem Zaļās skolas apmeklētājiem.
Ikviens ir laipni aicināts ar mums kopā izzināt, uzzināt un mainīties uz augšu. Kā teicis Platons: uz pareizo, labo un skaisto!
Informāciju par Zaļo skolu var iegūt Vides aizsardzības kluba mājas lapā: www.vak.lv vai rakstot uz e-pastu: zala [dot] skolaatinbox [dot] lv